W styczniu i na początku lutego, m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, Przemyślu i Białymstoku, odbywają się szkolenia dotyczące zmian klimatu dla nauczycieli przedszkolnych. Ministerstwo Środowiska rozpoczęło kolejną edycję ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej „Klimatolubne Przedszkolaki”, realizowanego w ramach projektu pn. Partnerstwo dla Klimatu.

„Klimatolubne Przedszkolaki” to odpowiedź ministerstwa na zgłaszane przez pedagogów zapotrzebowanie na programy edukacyjne. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu wiedzy oraz świadomości z zakresu ochrony klimatu wśród pięciolatków i przekazanie im dobrych wzorców zachowań, m.in. oszczędzania energii oraz wody.

Program ruszył w listopadzie 2010 r. i składał się z cyklu szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych oraz zajęć w przedszkolach poświęconych w/w tematowi.

Do końca 2010 r. w ramach projektu zrealizowano cykl 20 stacjonarnych, bezpłatnych szkoleń przygotowujących do prowadzenia ciekawych i kształcących zajęć z zakresu edukacji ekologicznej. Wzięło w nich udział łącznie 376 nauczycieli przedszkolnych.

W 2011 r. planowany jest kolejny cykl szkoleniowy dla nauczycieli pracujących z pięciolatkami.  Na szkolenia zapisać można się na stronie www.klimatolubneprzedszkolaki.pl. Nauczycielom, którzy nie będą mogli osobiście wziąć udziału w szkoleniu, ministerstwo oferuje kurs internetowy.

"Zarówno byłych, jak i przyszłych uczestników szkoleń, zachęcamy do realizacji ekologicznych zajęć według scenariuszy proponowanych w programie. Konspekty lekcji poświęconych tematyce zmian klimatu, oszczędzania energii oraz wody są dystrybuowane podczas szkoleń oraz zamieszczone na stronie internetowej  poświęconej projektowi" – zachęca resort środowiska.

Nauczyciele, którzy przeprowadzą takie zajęcia w swojej placówce i prześlą krótkie sprawozdanie (3-4 zdania, jeżeli to możliwe ilustrowane zdjęciami) wraz z wypełnioną ankietą, otrzymają bezpłatnie książeczki „Zielona brygada, czyli przedszkolaki na straży klimatu” dla każdego dziecka ze swojej grupy przedszkolnej. Zgłoszenia należy przesłać do 28 lutego br., na adres: m.kaluzynska@naszaziemia.pl Najciekawsze relacje zostaną opublikowane na stronach internetowych: www.klimatolubneprzedszkolaki.pl oraz www.dzieci.mos.gov.pl.

W 2010 r. w ramach projektu odbył się również cykl zajęć pokazowych w wybranych przedszkolach. Poprowadzili je trenerzy Fundacji Nasza Ziemia. Podczas zajęć  5-latki  dowiedziały się m.in. co to są zmiany klimatu,  jak można im zapobiegać na co dzień  oraz  jaki jest ich wpływ na środowisko i  ludzi.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj