Resort środowiska chce przywrócić możliwość dotowania przez samorządy przydomowych oczyszczalni ścieków – poinformował Serwis Samorządowy PAP.

– Przygotowujemy zmianę w ustawie Prawo ochrony środowiska, która na zasadach podobnych do modernizacji obiektów zabytkowych, pozwoli na wykorzystanie środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska na dofinansowanie inwestycji ekologicznych – zapowiedział na środowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.

Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych od 1 stycznia samorządy nie mogą dotować prywatnych inwestycji ekologicznych, takich jak przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jest to związane z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, która zniosła gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Z ich środków pochodziły do tej pory dotacje przeznaczane dla osób fizycznych. Po zmianie przepisów dotychczasowe dochody funduszy stały się dochodami budżetów gmin, tymczasem samorządy nie mogą finansować prywatnych inwestycji ze środków budżetowych.

źródło: samorzad.pap.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj