Zdaniem ekspertów, inwestycja w ekologię to nowe możliwości i wielkie prawdopodobieństwo rozwoju miasta. Szczecin ma szanse stać się wzorcowym miastem pod względem źródeł wytwarzania energii.

Już za kilka lat szczecińska elektrownia całkowicie zrezygnuje ze spalania węgla i zastąpi go ekologicznym surowcem. W Elektrowni Szczecin rozpoczyna się bowiem budowa kotła do spalania biomasy, a także infrastruktury do jej magazynowania. W nowym kotle co roku będzie spalane ponad 500 tysięcy ton biomasy.

Niedawno na placu budowy instalacji odsiarczania spalin w Zespole Elektrowni Dolna Odra poświęcono akty erekcyjne dwóch inwestycji – instalacji odsiarczania spalin i kotła do spalania biomasy w Elektrowni Szczecin.

Przejście na produkcję energii z biomasy oznacza dla elektrowni rewolucję techniczną. Sezon grzewczy w 2011/2012 Elektrownia Szczecin rozpocznie już bez węgla. Przestawienie się na biomasę oznacza ograniczenie emisji dwutlenku węgla praktycznie do zera a także znaczne ograniczanie emisji pyłu, siarki i azotu. Szacowane roczne zużycie ekopaliwa to około 500 tysięcy ton. Już od początku 2012 roku w szczecińskiej elektrowni ma to być jedyny surowiec wykorzystywany do produkcji energii.

Inwestycja obejmuje też budowę magazynu o powierzchni 38 tys. metrów sześciennych, w którym składowana będzie biomasa. Zapas zgromadzony w magazynie wystarczy na 6 dni pracy. Elektrownia podpisała już długoterminowe umowy z ośmioma firmami, których zadaniem będzie dostarczanie biomasy. Ale ekopaliwo będą mogli też dostarczać lokalni producenci.

Zadanie jest zgodne z listą przedsięwzięć priorytetowych przewidzianych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2007 i 2008. Program III – Ochrona Atmosfery. Dlatego w WFOŚiGW w Szczecinie podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki w wysokości pięciu milionów złotych. Koszt całkowity zadania to jednak o wiele więcej bo to dwieście siedemdziesiąt pięć milionów czterysta tysięcy złotych. Duży wkład w tą kwotę ma również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej który udzielił pożyczki w wysokości siedemdziesięciu czterech milionów dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy złotych.

Poziom emisji zanieczyszczeń do atmosfery będzie odpowiadać normom określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. z 2005 r., nr 260, poz. 2181), a jednocześnie w porównaniu do emisji zanieczyszczeń z Elektrowni Szczecin do powietrza w roku 2005, w wyniku realizacji zamierzonego przedsięwzięcia, zmniejszeniu ulegną:
– emisja SO2 o około 1.100 Mg/rok, tj. o około 60%;
– emisja CO2 o około 300.000 Mg/rok, tj. o około 100%;
– emisja pyłu o około 120 Mg/rok, tj. o około 62%.

Radykalnemu zmniejszeniu ulegnie także ilość odpadów paleniskowych – o około 20 000 on na rok co oznacza redukcję o około 73%. Redukcja ta pociągnie za sobą także ograniczenie ilości wody, wykorzystywanej do transportu odpadów paleniskowych na składowisko.

Ostateczne oddanie kotła, wytwarzającego energię w oparciu o biomasę ma nastąpić w październiku przyszłego roku, podczas 100-lecia elektrowni.

źródło: wfos.szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj