Urząd Regulacji Energetyki ogłosił, że aukcje odnawialnych źródeł energii odbędą się za pomocą Internetowej Platformy Aukcyjnej.

Aukcje odbędą się 29 i 30 czerwca, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o zasady ustalone w ramach Regulaminu aukcji, który jest dostępny na stronie internetowej URE. Podobnie jak w przypadku pierwszej aukcje będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej.

W czerwcowych aukcjach mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy:

  • uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji – instalacje nowe tzw. „inne” o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne) lub
  • złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji – instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne).

W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.

W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj