Reklama

ad1A Powermeetings 27.02-02.03.2024

Tag: oze

Łącznie artykułów: 548.

Jakie są perspektywy dla Polski po wygaśnięciu kontraktów węglowych?

Jakie są perspektywy dla Polski po wygaśnięciu kontraktów węglowych?

28.02.2024
0

OZE stopniowo zazieleniają polski miks energetyczny, a udziały węgla w produkcji energii elektrycznej spadają. Czy to powód do radości? Nie w przypadku Polski. Niestety ta zmiana proporcji nie jest dla nas bezpiecznym przemodelowaniem, a zapowiedzią luki węglowej. W jakim stopniu możemy pokładać nadzieję w OZE? Czy w obecnym klimacie polityczno-gospodarczym energetyka zawodowa znajdzie oparcie w gazie ziemnym?

Kuszenie pracownika

Kuszenie pracownika

Sektor OZE dynamicznie rozwija się od kilku lat, jednak mierzy się z licznymi wyzwaniami, w tym niedoborem specjalistów. Potrzeby rekrutacyjne rosną, a kandydaci stawiają głównie na rozwój. Wzrost wynagrodzeń w branży oscyluje wokół 10-15% r/r. 

Kalisz na geotermalnych złożach. Czy ruszą inwestycje?

Kalisz na geotermalnych złożach. Czy ruszą inwestycje?

21.02.2024
0

W Kaliszu, na głębokości 4 km pod ziemią, odkryto gorące pokłady geotermalne. Woda ma prawie 155 stopni Celsjusza. Dzięki jej wykorzystaniu opłaty za energię elektryczną mogłyby być mogą znacznie niższe. Popularyzacją tego zagadnienia zajęli się m.in. miejscowi społecznicy ze Stowarzyszenia #Aktywni. Ich zdaniem to przyszłościowa i obiecująca perspektywa.

Z węgla na OZE

Z węgla na OZE

Pojęcie transformacji energetycznej pozostaje priorytetowym zagadnieniem wśród palących problemów światowej gospodarki. W obliczu zobowiązań Polski wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu szukanie nowoczesnych, zeroemisyjnych rozwiązań jest kluczowe z punktu widzenia postępujących zagrożeń wywoływanych zmianami klimatycznymi. Zegar tyka, wiele wprowadzanych działań dopiero raczkuje, a naukowcy wciąż łamią głowy nad efektywnymi innowacjami. Czy istnieje szansa, żeby w najbliższym czasie wdrożyć daleko idące zmiany mogące wprowadzić sektor energetyczny w zieloną erę? 

PHN inwestuje w odnawialne źródła energii

PHN inwestuje w odnawialne źródła energii

19.02.2024
0

Polski Holding Nieruchomości inwestuje w odnawialne źródła energii rozwijając nową linię biznesową tj. segment fotowoltaiczny. Pierwsza farma o niemal 28 MW mocy zainstalowanej powstanie przy miejscowości Owińska w gminie Czerwonak w Wielkopolsce. Firma otrzymała warunki przyłącza planowanej instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej, kluczowy dokument, warunkujący przeprowadzenie inwestycji.

Ponad 3 miliardy złotych na sieć wysokiego napięcia

Ponad 3 miliardy złotych na sieć wysokiego napięcia

19.02.2024
0

Energa-Operator zapowiedział znaczące inwestycje w sieć wysokiego napięcia, skupiając się na modernizacji i rozbudowie infrastruktury w celu zwiększenia potencjału przyłączeniowego do odnawialnych źródeł energii (OZE). Planowane wydatki mają przekroczyć 3 miliardy złotych. Jakie będą główne korzyści wynikające z planowanych inwestycji?

Dofinansowanie

Dofinansowanie "zielonych inwestycji" możliwe na Dolnym Śląsku

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków w konkursie dla małych i średnich przedsiębiorców z subregionu wałbrzyskiego na „zielone” inwestycje oraz poprawę efektywności energetycznej. W świdnickim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się spotkanie informacyjne dla firm zainteresowanych inwestycjami w odnawialne źródła energii oraz termomodernizacją.

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zainteresowane inwestycjami w OZE

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zainteresowane inwestycjami w OZE

09.02.2024
0

W Polsce funkcjonuje od niedawna koncepcja prosumenta lokatorskiego, czyli nowa zachęta dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do inwestycji we własne źródło OZE. Ta forma rozliczeń dla części wspólnych bloku lub budynku wielolokalowego zakłada przede wszystkim możliwość bezpośredniego zarabiania na wprowadzanych do sieci nadwyżkach energii.

EBI kontynuuje finansowanie strategicznego planu modernizacji ENEA S.A.

EBI kontynuuje finansowanie strategicznego planu modernizacji ENEA S.A.

25.01.2024
0

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał umowę na sfinansowanie kwotą 2 miliardów złotych modernizacji sieci dystrybucyjnej ENEA S.A. w zachodniej Polsce. Pierwsza transza w wysokości 1 miliarda złotych została podpisana w grudniu 2023 r., obecnie podpisano drugą transzę finansowania również na kwotę 1 mld zł.

Farma fotowoltaiczna z zastosowaniem trackerów solarnych

Farma fotowoltaiczna z zastosowaniem trackerów solarnych

24.01.2024
0

Grupa Electrum i R.Power oddały do użytku jeden z największych projektów PV w Polsce z wykorzystaniem trackerów solarnych. Obiekt o mocy 21 MW składa się z 38 888 modułów PV. Farma wytworzy energię, która odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu około 7 tysięcy gospodarstw domowych.

Klub nocny lepszym sąsiadem niż farma wiatrowa?

Klub nocny lepszym sąsiadem niż farma wiatrowa?

18.01.2024
0

Ankieta przeprowadzona przez YouGov* nie pozostawia wątpliwości. Duńczycy uważają mieszkanie w pobliżu ruchliwych dróg (32 proc.) lub nocnych klubów (47 proc.) za niepożądane. Jednocześnie tylko niewielki odsetek z badanych wyraził zaniepokojenie bliskością turbin wiatrowych (9 proc.) lub farm słonecznych (4 proc.).

Jak rozmawiać z dziećmi o zielonej energii

Jak rozmawiać z dziećmi o zielonej energii

17.01.2024
0

Ekosystem, gatunki zagrożone, OZE, bioróżnorodność, system segregacji odpadów… Zrozumienie tych zagadnień jest wyzwaniem dla dorosłych, nie wspominając już o najmłodszych. A to m.in. od ich edukacji zależeć będzie przyszłość naszej planety.

Nowe ujęcia wody i OZE w gminie Potęgowo

Nowe ujęcia wody i OZE w gminie Potęgowo

12.01.2024
0

Wójt Gminy Potęgowo (woj. pomorskie, powiat słupski), Dawid Litwin podpisał umowę na budowę kolejnego ujęcia wody, z którego korzystać będą mieszkańcy miejscowości Karżnica. To element realizowanego przez samorząd projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej obejmującego kilka miejscowości.

Magazyny energii mogą być przyszłością mikroinstalacji

Magazyny energii mogą być przyszłością mikroinstalacji

14.12.2023
0

Wiosną 2021 roku zmienił się system rozliczania energii pobieranej i wprowadzanej do sieci przez prosumentów posiadających mikroinstalacje fotowoltaiczne. To była ogromna zmiana i wprowadzenie jej niewątpliwie było konieczne – ponieważ przyrost prosumentów był zaskakujący nawet dla tych, którzy tych prosumentów wspierali.

Prawdziwa moc wodnych turbin. Turniej konstruktorów

Prawdziwa moc wodnych turbin. Turniej konstruktorów

14.12.2023
0

Na Politechnice Warszawskiej podsumowano konkurs pod nazwą „PGE Turnieju Maszyn Wodnych 2023”. W turnieju uczestniczyło ponad 2000 uczniów, którzy zbudowali łącznie ponad 650 turbin wodnych. Z zawodnikami z Polski, po raz pierwszy konkurowali młodzi budowniczowie turbin z Wilna na Litwie. Do ogólnopolskiego finału turnieju zakwalifikowało się 80 drużyn.

Fotowoltaika zdominuje energetykę

Fotowoltaika zdominuje energetykę

Fotowoltaika wciąż aktywnie się rozwija i nadal na horyzoncie nie widać spowolnienia. W 2022 roku miała ona tylko niecałe 5% w światowej generacji energii (w Polsce 6%), a wyniki symulacji wielu scenariuszy, opublikowane na stronie Nature.com1, pokazują, że aż w 72% takich symulacji energia słoneczna będzie stanowić ponad 50% energii wytwarzanej w 2050 r. Z kolei fotowoltaika, pomimo wielu barier związanych np. z integracją z siecią, zdominuje cały sektor energetyczny. 

Rozwój OZE w Polsce: raporty EMIS i Eaton

Rozwój OZE w Polsce: raporty EMIS i Eaton

Europa Środkowo-Wschodnia nie jest dużym graczem w światowym sektorze energii odnawialnej, lecz w latach 2018-2022 odnotowała znaczący wzrost mocy pochodzącej z OZE – o ponad 33 GW. Na szczególną uwagę zasługuje Polska, przede wszystkim ze względu na ilość przyłączonej energii słonecznej i wiatrowej. Tymczasem z raportu firmy Eaton wynikają… mniej optymistyczne wnioski względem rozwoju OZE w kraju nad Wisłą na tle innych państw Starego Kontynentu.

css.php
Copyright © 2024