Rozpoczął się ostatni etap budowy kolektora A w Ostrowie Wielkopolskim. Prace trwają teraz od ulicy Nowa Krępa do Grabowskiej.

Koszt budowy całości kolektora przewidywany był na blisko 3 miliony złotych. – Po zakończeniu tej inwestycji będzie możliwe kanalizowanie części osiedla Pruślin – podkreśla Radosław Torzyński, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Budowa kolektora sanitarnego A podzielona została na kilka etapów. – W roku 2002 zrealizowany został pierwszy etap w ul. Gdańskiej, następnie w roku 2008 wybudowany został odcinek: od ulicy Grunwaldzkiej przy OZC do ul. Kaliskiej oraz w roku bieżącym kontynuacja prac: od ulicy Kaliskiej do Grabowskiej. – mówi Radosław Torzyński.

Budowa odcinka od Pompowni do ul. Kaliskiej pochłonęła blisko 1,62 miliona złotych. Trwające prace związane budową ostatniego etapu tej inwestycji w ul. Witosa na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Grabowskiej będą kosztowały około 885 tysięcy złotych. Łącznie około 2,5 mln zł. Przewiduje się, że faktyczny koszt inwestycji będzie niższy o ok. 500 tys zł. od planowanego.

Po zakończeniu inwestycji wyłączone z eksploatacji zostaną:
– bioblok, czyli tymczasowa oczyszczalnia biologiczna gdzie obecnie trafiają ścieki z osiedla domów jednorodzinnych położonego w rejonie Nowej Krępy,
– przeciążona pompownia lokalna przy ul.Grabowskiej.

– Po zakończeniu tej inwestycji ścieki sanitarne z domów popłyną kolektorem zwanym A o średnicy rurociągu od 600 mm do 1000 mm, na przepompownię przy ulicy Gdańskiej i dalej do oczyszczalni w Rąbczynie – mówi Małgorzata Gregorek, dyrektor techniczny Wodkan PWiK SA w Ostrowie Wielkopolskim.

Realizacja całej inwestycji stwarza szanse na skanalizowanie tych części osiedla Pruślin, których podłączenie dotąd nie było możliwe. Inwestycje związane z budową kolektora sanitarnego A prowadzi Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim ze środków własnych, zasilonych wkładem pieniężnym z budżetu Miasta Ostrowa w wys. 500 tys. zł. Spółka uzyskała również pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 500 tys. zł.

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj