W Rybniku rozpoczęto realizację II Etapu „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”. Program realizowany będzie poprzez instalację kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych.

Program realizowany będzie ze środków budżetu Miasta, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, oraz wkładu własnego uczestniczących w nim mieszkańców. Wysokość dofinansowania ze strony miasta nie będzie przekraczało 50% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 7 500 zł.

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 5 marca do 31 marca 2012 r. w Kancelarii UM.

W kolejności realizacji przedsięwzięcia mają pierwszeństwo inwestorzy, którzy:
    – złożyli ankietę w 2010 r. i wniosek w marcu 2011 r., a ze względu na ograniczoną  liczbę (100 szt.) instalacji kolektorów nie wykonano przedsięwzięcia,
    – złożyli wniosek w marcu 2011 r., a ze względu na ograniczona liczbę (100 szt) instalacji kolektorów nie wykonano przedsięwzięcia,
    – złożyli ankietę w 2010 r. i złożą wniosek w terminie od  5 marca do 31 marca 2012 r.,
    – złożą wniosek w terminie od 5 marca do 31 marca 2012 r.

źródło: rybnik.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj