Komisja Europejska prowadzi badanie mające na celu zebranie czynników posiadających największy wpływ na rynki odpadów w krajach Unii.

Branża gospodarki odpadami w Unii Europejskiej posiada duży potencjał oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Jednak, aby osiągnąć te cele w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym Circular Economy, trzeba także zdobyć wiedzę o rynkach odpadów w krajach UE, koncentrując się w szczególności na ewentualnych problemach regulacyjnych.

Według obowiązujących przepisów, do przygotowania odpadów do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku w obrębie UE przedsiębiorcy powinni mieć swobodę działania, bez nieuzasadnionych ograniczeń. Zgodnie z art. 12 rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów (rozporządzenie WE 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów, Dz.U. L 190 z 12.7.2006, str.1), wskazane są tylko wybrane okoliczności, w których przemieszczanie odpadów powinno być ograniczone.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Poznać zakres problemów

Są jednak przypadki, gdzie regulacje prawne mogą utrudniać funkcjonowanie rynków odpadów. Takie problemy regulacyjne mogą wynikać z polityki i działań legislacyjnych oraz niepoprawnej interpretacji prawa zarówno na poziomie UE, jak i przepisów krajowych, regionalnych lub lokalnych.

W związku z powyższym Komisja Europejska już w styczniu rozpoczęła badanie przeszkód i niejasności regulacyjnych, które mają wpływ na funkcjonowanie rynków odpadów w UE. Jednym z jego elementów jest ankieta zamieszczona na stronie internetowej Europa.eu, którą może wypełnić każdy, kto interesuje się tą tematyką.

Zebrane dzięki ankiecie informacje mają pomóc Komisji w zrozumieniu natury problemu i odnalezieniu najczęstszych błędów w interpretacji przepisów unijnych. Zebrane dane brane będą pod uwagę w przygotowaniu nowych ustaw związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym Circular Economy. Formularze można wypełniać do 4 września tego roku. 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

 1. To prawda.
  Ta konsultacja Komisjii Europejskiej to drugi etap w przyotowaniu tzw Circular Economy Package. Pierwszym byla konsultacja w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym. Mam nadzieje, że Państwo odwoiedzieli. Jesli nie to nadal jest szansa na udział w konsultacjach nt rynków odpadów, o których mowa w tym artykule.

  na naszej stronie Make Resource count: http://makeresourcescount.eu/policy-in-action/ można zasięgnąć informacji o konsultacjach i sciągnąć nasz wkład w tą konsultację.

  W tym artykule możnarównież więcej na ten temat poczytać:
  http://sozosfera.pl/odpady/gospodarka-obiegowa-wielki-potencjal-jeszcze-kilka-dni-na-konsultacje

  “Rynek zasobów wtórnych motorem napędowym gospodarki obiegowej
  Obie konsultacje mają wspólne elementy. Jednym z dwóch kluczowych elementów gospodarki obiegowej jest ambitna gospodarka odpadami (drugim elementem jest ekoprojektowanie). Aby możliwe było osiągnięcie ambitnych poziomów recyklingu, potrzebny jest stabilny i rozwijający się rynek zasobów wtórnych, pochodzących z recyklingu odpadów. Rynek ten będzie stanowił motor napędowy dla wszelkich działań dotyczących zintensyfikowania recyklingu, segregacji odpadów, a nawet ponownego wykorzystania całych produktów lub ich podzespołów, bez potrzeby przetworzenia. KE szacuje, że rynki te mogą zapewnić nawet 400 tys miejsc pracy w całej UE. Cała gospodarka obiegowa niesie za sobą potencjał wygenerowania nawet 2 mln nowych miejsc pracy, wliczając w to nowe modele biznesowe i ekoprojektowanie1. Konsultacje te mają na celu zidentyfikowanie przeszkód w rozwoju tych rynków w UE. Jednym z głównych problemów jest brak narzędzi hamujących „ucieczkę” odpadów do krajów pozaeuropejskich, gdzie standardy ochrony środowiska są o wiele niższe, co powoduje znaczne zanieczyszczenie. W ten sposób Europa eksportuje zanieczyszczenia, a importuje bezrobocie. To z pewnością nie jest zrównoważone rozwiązanie. Aby chronić rodzime rynki surowców wtórnych, Europa powinna wprowadzić ujednolicowne systemy opłat środowiskowych za eksport odpadów, standardy BAT (BREFs) oraz zakaz eksportu odpadów do instalacji z niższych poziomów w hierachii postępowania z odpadami (składowisk i spalarni).

  z pozdrowieniami,
  Piotr Barczak
  Europejkie Biuro Ochrony Środowiska (www.eeb.org)

Skomentuj