Komisja Europejska ogłosiła tegorocznych laureatów nagród przyznawanych w ramach europejskiego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Sześć wyróżnionych organizacji wykazało się doskonałością nie tylko w poszanowaniu i ochronie środowiska, ale również w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań umożliwiających zaangażowanie różnych podmiotów. Wręczenie nagród odbyło się w Krakowie.

– Wyzwania środowiskowe, które stoją dziś przed nami wszystkimi, wymagają wspólnego działania. Zwycięzcom i wszystkim nominowanym gratuluję zaangażowania na rzecz poprawy stanu środowiska. Mam nadzieję, że ich innowacyjne rozwiązania i skuteczne angażowanie w działania różnych podmiotów będą dla innych zachętą i przykładem – mówi unijny komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

Tegoroczni zwycięzcy, wyłonieni spośród 36 zgłoszeń, to: producent czekolady organicznej Belvas (Belgia), centralna oczyszczalnia ścieków ebswien Hauptkläranlage (Austria), bank Eurobank EFG (Grecja), szkoła im. Fritza Erlera w Pforzheim (Niemcy), firma Kneissler Brüniertechnik (Niemcy) i gmina Rawenna (Włochy).

Europejski system ekozarządzania i audytu (EMAS) jest narzędziem zarządzania dla organizacji, które chcą poprawić swoje wyniki zarówno w zakresie ochrony środowiska, jak i finansów, i które chcą informować o swoich osiągnięciach w tej dziedzinie. EMAS pozwala zwiększyć wydajność, wiarygodność i przejrzystość organizacji zarejestrowanych w tym systemie. Od 1995 r. w EMAS zarejestrowało się ponad 4 400 organizacji z całej Europy.

W 2005 r. Komisja Europejska postanowiła wyróżniać doskonałą pracę organizacji zarejestrowanych w EMAS, wprowadzając nagrody EMAS. Są one co roku przyznawane za nadzwyczajne osiągnięcia w konkretnym obszarze zarządzania środowiskiem.

Temat przewodni nagrody EMAS 2011 brzmi: „Zaangażowanie zainteresowanych stron, a także pracowników, na rzecz ciągłych ulepszeń”. W tym roku do nagrody nominowano 36 organizacji z 15 europejskich krajów. Wybrano sześciu zwycięzców – w skład jury weszli przedstawiciele zainteresowanych stron i eksperci ds. środowiska. Zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas uroczystości, która odbyła się w Kopalni Soli w Wieliczce.

źródło: Komisja Europejska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj