W Łodzi działalność zakończyła Doraźna Komisja ds. Czystości Miasta. Przez trzy miesiące funkcjonowania jej członkowie spotykali się z urzędnikami, przedstawicielami firm odpowiedzialnych za sprzątanie miasta, reprezentantami organizacji pozarządowych oraz z mieszkańcami Łodzi.

Rozmawiano na temat selektywnej zbiórki odpadów, programów edukacyjnych, Zielonej Linii telefonicznej, dozoru tzw. psich stacji, pielęgnacji zieleńców i zieleni w parkach, dzikich wysypisk śmieci. Dyskutowano też o usuwaniu napisów, wlepek, plakatów itp. z miejsc do tego nie przeznaczonych, o akcji "Posprzątaj, to nie jest kupa roboty", stanie placów zabaw itd. Przeanalizowano umowy zawierane przez jednostki organizacyjne miasta z przedsiębiorstwami sprzątającymi Łódź.

Dzięki temu radni dokładnie zapoznali się z problemami utrzymania czystości i porządku w Łodzi. Aby je rozwiązać, rajcy zaproponowali wiele zmian w lokalnym prawie.

– To były trzy miesiące ciężkiej pracy, ale też bardzo owocne. Dzięki zaangażowaniu radnych, dyrektorów wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta łodzianie mają gwarancję, że nasze miasto będzie wkrótce lśniło – mówi Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Komisji.
Pakiet rekomendacji Komisja ma przedstawić podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej 9 lipca br.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj