Komisja Europejska wzywa pięć państw członkowskich do jak najszybszego zastosowania się do unijnych norm jakości powietrza. Austria, Czechy, Niemcy, Polska i Słowacja do tej pory nie zdołały podjąć środków przeciwdziałających przekroczeniu emisji cząstek pyłu znanego jako PM10.

Kraje mają dwa miesiące na zastosowanie się do uzasadnionej opinii w ramach unijnej procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Wobec braku zadowalających odpowiedzi ze strony powyższych państw członkowskich Komisja może skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

– Surowe normy są konieczne aby chronić zdrowie obywateli UE. W Europie zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną ponad 350 tys. przedwczesnych zgonów rocznie. Państwa członkowskie muszą w pełni respektować ograniczenia w strefach, gdzie przedłużenie terminów nie jest możliwe – mówi Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska.

Dyrektywa 2008/50/EC nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia zgodności stężenia PM10 z określonymi wartościami granicznymi. Wartości obowiązujące od 2005 r. przewidują zarówno roczną wartość dopuszczalną stężenia (40μg/m3) jak i dzienną wartość dopuszczalną stężenia (50 μg/m3), których nie można przekroczyć więcej niż 35 razy w ciągu roku kalendarzowego.  

Państwa mogą składać wnioski o zwolnienie z obowiązku przestrzegania wartości granicznych stężenia PM10 do czerwca 2011 r., wyłączenia te podlegają jednak szeregowi warunków. Obejmują one wykazanie przez państwo członkowskie podjęcia odpowiednich kroków mających na celu osiągnięcie zgodności w przedłużonym terminie oraz realizacji przez nie planu jakości powietrza, określającego działania w zakresie ograniczenia emisji w każdej ze stref jakości powietrza.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj