W tegorocznej edycji XV Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej “Kompleksowa gospodarka odpadami”, która odbędzie się w dniach 5-7 września 2011 r., głównym tematem będzie regionalna gospodarka odpadami w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Cześć wykładów niniejszej konferencji zostanie poświęcona zmianom w prawie, które w obecnym czasie są priorytetem dla wprowadzenia transformacji w gospodarce odpadami w Polsce. Prelegenci skupią się na sytuacji gmin, które według nowej ustawy, przejmą obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto przedstawione zostaną nowe zasady finansowania systemu gospodarowania odpadów.

Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej, a wiodącym ekspertem z dziedziny prawa będzie prof. dr hab. Marek Górski z Uniwersytetu Łódzkiego.

Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj