W Gdańsku rozpoczęły się Kompleksowe Badania Ruchu. Pomiary potrwają do końca listopada tego roku.

To drugie tego typu badania w Gdańsku. Wykonywane są one w cyklu 1 -letnim, poprzednie przeprowadzane zostały w 1998 roku. Pomiary obejmują m.in. natężenie ruchu kołowego w wybranych przekrojach drogowych oraz napełnienie środków transportu zbiorowego. Ponadto badaniom ankietowym poddanych zostanie 5000 gospodarstw domowych.

– Wyniki badań wykorzystamy do aktualizacji modelu transportowego miasta Gdańska. Informacje pozyskane w ten sposób zapewnią racjonalne projektowanie docelowych układów ulicznych i sieci transportu zbiorowego w naszym mieście – wyjaśnia ideę przedsięwzięcia Tomasz Budziszewski z Zespołu Komunikacji Biura Rozwoju Gdańska.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj