W grudniu otwarto kompostownię osadów ściekowych “Pszczyna” w Jankowicach (woj. śląskie, gmina Pszczyna). Budowa kompostowni była współfinansowana ze środków unijnych.

Wartość całkowita projektu wyniosła 4,2 mln zł, z czego 71,59% stanowiła dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt był realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. Celem nadrzędnym budowy kompostowni jest poprawa systemu zarządzania środowiskiem, a celem bezpośrednim dostosowanie sposobów odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań przepisów Unii Europejskiej i przepisów polskiego prawa z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Rozruch technologiczny kompostowni planowany jest na marzec 2010 r.

źródło: pszczyna.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj