Plac kompostowni znajdujący się w sąsiedztwie hali sortowania zakładu unieszkodliwiania odpadów MPGK Krosno przechodzi gruntowną przebudowę. Jego nawierzchnia wzmacniana jest specjalnymi palami wierconymi w ziemię oraz żelbetonową płytą konstrukcyjną. Modernizacja placu obejmuje również rozbudowę znajdujących się na nim boksów do magazynowania odpadów.

Inwestycja prowadzona przez Krośnieński Holding Komunalny realizowana jest w ramach modernizacji i rozbudowy części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krośnie.

Prace modernizacyjne, polegające przede wszystkim na przebudowie i rozbudowie placu kompostowania, wzmocnieniu jego warstw konstrukcyjnych oraz wymianie nawierzchni, prowadzi Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych z Krosna.

Po przebudowie powierzchnia placu wyniesie 4300 m kw., będzie wzmocniona żelbetonową płytą konstrukcyjną oraz żelbetonowymi palami wierconymi do podłoża, które zapewnią stabilność gruntu i wytrzymałość całego podłoża.

– Przebudowany plac kompostowni stworzy możliwość sprawnego ruchu pojazdów obsługujących procesy technologiczne naszego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – wyjaśnia Jan Guzik, dyrektor ds. technicznych Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Zakres inwestycji obejmuje także przebudowę i rozbudowę boksów magazynowych, co oznacza, że w miejscu istniejącego dotychczas boksu, który nie spełnia już swojej funkcji, powstanie osiem nowych, tym razem żelbetonowych boksów. W ramach prac budowlanych zabezpieczona będzie również skarpa znajdująca się w pobliżu placu.

Wartość zadania, które jest częścią projektu Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego – I etap, to ponad 7 mln zł (brutto). Termin jego realizacji zaplanowany jest na 29 czerwca 2021 r.

Czytaj więcej

Skomentuj