Reklama

AD1A STIHL [01.05-24.05.2024]

Tag: krośnieński holding komunalny

Łącznie artykułów: 15.

KHK stawia nową farmę fotowoltaiczną w Krośnie

KHK stawia nową farmę fotowoltaiczną w Krośnie

Krośnieński Holding Komunalny (KHK) podpisał dwie umowy z firmą AGZ Sp. z o.o. z Krosna na budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii. Nowe instalacje powstaną przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów oraz Zakładzie Uzdatniania Wody „Jasiołka” w Szczepańcowej.

Nowe taryfy wod-kan w Krośnie i gminie Korczyna

Nowe taryfy wod-kan w Krośnie i gminie Korczyna

06.09.2023
0

Krośnieński Holding Komunalny, do którego należy spółka Wodociągi Krośnieńskie, otrzymał zgodę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie na skrócenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przy oczyszczalni ścieków stanęły ule

Przy oczyszczalni ścieków stanęły ule

04.08.2023
0

Przy Oczyszczalni ścieków w Krośnie oraz przy siedzibie Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego (KHK) zamieszkają pszczoły. Zarząd Spółki zgodził się na inicjatywę ustawienia dla nich uli, ponieważ – jak tłumaczy -chętnie wspiera proekologiczne działania mieszkańców.

Zmodernizowana i rozbudowana instalacja przetwarzania odpadów w Krośnie

Zmodernizowana i rozbudowana instalacja przetwarzania odpadów w Krośnie

05.10.2021
0

Krośnieński Holding Komunalny zakończył największy program inwestycyjny w historii spółki. Trwająca blisko cztery lata modernizacja i rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych kosztowała ponad 105 mln zł i została zrealizowana w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap”. Efektem przeprowadzonych prac jest nowoczesna, w dużej mierze zautomatyzowana oraz neutralna dla otoczenia i środowiska instalacja odpadowa, która będzie przetwarzać odpady z 28 podkarpackich gmin.

Krosno przebudowuje plac kompostowni odpadów

Krosno przebudowuje plac kompostowni odpadów

31.03.2021
0

Plac kompostowni znajdujący się w sąsiedztwie hali sortowania zakładu unieszkodliwiania odpadów MPGK Krosno przechodzi gruntowną przebudowę. Jego nawierzchnia wzmacniana jest specjalnymi palami wierconymi w ziemię oraz żelbetonową płytą konstrukcyjną. Modernizacja placu obejmuje również rozbudowę znajdujących się na nim boksów do magazynowania odpadów.

css.php
Copyright © 2024