1 / 4

W Krośnie powstał nowy zbiornik wyrównawczo-retencyjny na wodę o pojemności 2000 m sześc. To trzeci zbiornik do gromadzenia uzdatnionej wody eksploatowany przez Krośnieński Holding Komunalny. Wartość inwestycji to 3,6 mln zł.

Nowy zbiornik ma gromadzić uzdatnioną wodę i zasilać sieć wodociągową na terenie miasta.

– Inwestycja ta zwiększa bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców Krosna oraz optymalizuje pracę całej sieci wodociągowej, obsługiwanej przez naszą Spółkę. Zbiornik pełni funkcję swoistego magazynu wody – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Zbiornik powstał w sąsiedztwie dwóch istniejących już zbiorników wyrównawczych wody, o pojemności 1400 m sześc. każdy. Wybudowano je na początku lat 60. XX wieku. Nowy obiekt jest zbiornikiem częściowo naziemnym o konstrukcji żelbetowej i średnicy zewnętrznej 26,3 m, z bezpośrednim podłączeniem do istniejącego systemu wodociągowego.

– Ta budowa jest kolejną inwestycją, po magistrali Rymanów–Iskrzynia, której zadaniem jest zwiększenie niezawodności funkcjonowania naszego systemu zaopatrzenia w wodę. Jest to też element wieloletniego planu spółki dotyczącego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 – podkreśla prezes Holdingu Janusz Fic.

Mimo że istniejące dwa zbiorniki wody działają bez zastrzeżeń, to ich wiek oraz ograniczona pojemność w sytuacjach awaryjnych, sprawiły, że budowa trzeciego była ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw wody. Dzięki tej inwestycji możliwości retencyjne zbiorników wynoszą obecnie około 5000 m sześc., co przy średnim dobowym zużyciu wody dla Krosna zapewnia ponad 12-godzinną rezerwę.

– Do sieci obsługiwanej przez krośnieńskie wodociągi wtłaczamy dobowo około 14 tys. metrów sześc. wody, z czego 9 tys. metrów sześc. jest dla Krosna. Rezerwa, jaką daje nam nowy zbiornik, jest sporym zapasem, gdyż pobór wody w ciągu dnia jest bardzo zmienny i zależy od wielu czynników – wyjaśnia Marcin Kilar, kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krośnie.

Wykonawcą robót związanych z budową zbiornika i całej infrastruktury jest Inżynieria Rzeszów SA. Wartość całej inwestycji to 3,6 mln zł (netto), przy czym wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi ponad 2,8 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj