Ponad 13 mln zł kosztować ma budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Wietrzno-Głowienka, kierującego ścieki do oczyszczalni w Krośnie na Podkarpaciu. Inwestycja, realizowana wspólnie przez Krośnieński Holding Komunalny i gminę Dukla, ma się zakończyć w połowie 2024 r.

Budowany kolektor będzie odprowadzał ścieki sanitarne z miejscowości: Cergowa, Nadole, Jasionka, Teodorówka, Równe, Zboiska, Wietrzno i Dukla do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Głowience. Natomiast z Głowienki ścieki będę odprowadzane do oczyszczalni ścieków przy ul. Drzymały w Krośnie.

Oczyszczalnia po modernizacji

Jak podkreślił prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego (KHK) Janusz Fic, krośnieńska oczyszczalnia przetwarza dobowo ok. 16 tys. metrów sześc. ścieków i posiada rezerwę przepustowości, dzięki czemu jest w stanie przyjąć ścieki z Dukli. “Oczyszczalnia przeszła gruntowną modernizację, jest obiektem w znacznej części zhermetyzowanym i proekologicznym” – dodał Fic.

Dzięki budowie kolektora zagospodarowane będą odpady z aglomeracji Dukla, nie będzie również potrzeby budowy oczyszczalni ścieków dla tej gminy przed ujęciem wody w Szczepańcowej.

Co obejmuje inwestycja?

Inwestycja obejmuje wykonanie kolektora na długości ok. 7 km zaprojektowanego jako rurociąg tłoczny, a na długości ok. 900 m jako rurociąg grawitacyjny, a także budowę niezbędnej infrastruktury, w tym tłoczni, oraz montaż specjalnych urządzeń zabezpieczających i pomiarowych.

25 proc. zrealizowano

Inwestycja jest zaawansowana w ok. 25 proc. Aktualnie wykonawca prowadzi prace ziemne w okolicy Głowienki, Niżnej Łąki i Wietrzna.

Jak zaznaczył kierownik Wodociągów Krośnieńskich Marcin Kilar, prace przy budowie kolektora idą zgodnie z planem. „Ekipa budowlana pracuje w terenie od listopada ub. r. Zrobiony jest blisko 2,5-kilometrowy odcinek rurociągu, teraz wykonawca przygotowuje się do prób ciśnieniowych na wykonanych odcinkach” – dodał.

Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 13 mln zł, z czego część realizowana przez Krośnieński Holding Komunalny kosztuje ok. 10 mln zł i jest wsparta pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Prace przy inwestycji powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku.

Czytaj więcej

Skomentuj