Reklama

AD1A Targi Norymberga S.C. [20.05-28.06.24]

Zmodernizowana i rozbudowana instalacja przetwarzania odpadów w Krośnie

Zmodernizowana i rozbudowana instalacja przetwarzania odpadów w Krośnie
Wioletta Zimmermann-Szubra, Krośnieński Holding Komunalny
05.10.2021, o godz. 15:11
czas czytania: około 6 minut
0

Krośnieński Holding Komunalny zakończył największy program inwestycyjny w historii spółki. Trwająca blisko cztery lata modernizacja i rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych kosztowała ponad 105 mln zł i została zrealizowana w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap”. Efektem przeprowadzonych prac jest nowoczesna, w dużej mierze zautomatyzowana oraz neutralna dla otoczenia i środowiska instalacja odpadowa, która będzie przetwarzać odpady z 28 podkarpackich gmin.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

ad1B KUBOTA [17.05-16.06.24]

Projekt „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” realizowany był w ramach współpracy 28 samorządów, które zawarły stosowne porozumienia z gminą miasto Krosno i na ich mocy powierzyły miastu część swoich zadań z zakresu gospodarki odpadami.

Swoim zasięgiem projekt objął około 350 tys. mieszkańców południowej części województwa podkarpackiego, tj. gmin: Besko, Brzozów, Bukowsko, Cisna, Chorkówka, Domaradz, Dukla, Dydnia, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Jasienica Rosielna, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Komańcza, Miasto Krosno, Krościenko Wyżne, Lesko, Lutowiska, Miejsce Piastowe, Olszanica, Rymanów, Sanok, miasto Sanok, Tarnowiec, Wojaszówka, Zagórz i Zarszyn.

Celem projektu zrealizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. było m.in. dostosowanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych do wymogów prawa unijnego i krajowego, a także zwiększenie strumienia odpadów kierowanych do procesów ponownego użycia, recyklingu i odzysku oraz zmniejszenie strumienia odpadów deponowanych na składowisku. Projekt obejmował również działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz promowania przygotowania odpadów do ponownego użycia, w tym działania inwestycyjne, edukacyjne i informacyjne.

– Dzięki współpracy 28 gmin w naszym regionie udało się stworzyć efektywny system gospodarowania odpadami i pozyskać znaczące dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami. To nie nasza spółka, ale mieszkańcy gmin, które przystąpiły do współpracy z miastem Krosno, mogą być zadowoleni z efektów zrealizowanego projektu, bo tak naprawdę to oni są faktycznymi beneficjentami tych inwestycji – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Modernizacja i rozbudowa instalacji

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym projektu była rozbudowa i modernizacja części mechanicznej instalacji oraz budowa całkowicie nowej, w pełni hermetycznej, części biologicznej. Wszystko po to, by Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie pracowało w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, nie było uciążliwe zapachowo dla mieszkańców i otoczenia, a także spełniało obowiązujące normy, standardy i wymagania środowiskowe.

Nadrzędnym celem było efektywne zagospodarowanie odpadów komunalnych, dostarczanych do instalacji z miasta Krosno oraz 27 okolicznych gmin.
Nadzór inwestorski nad całością prac związanych z kompleksową modernizacją instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w imieniu Holdingu pełnił Inżynier Kontraktu, którym była firma Safege S.A.S.

Zautomatyzowanie mechanicznej części instalacji

Dzięki realizacji projektu zmodernizowana i rozbudowana została mechaniczna część instalacji. W ramach zrealizowanych inwestycji powstała w dużej mierze zautomatyzowana sortownia odpadów, usprawniająca proces sortowania i maksymalizująca odzysk surowców. Infrastruktura tej części instalacji wyposażona została w nowoczesny system wentylacji do oczyszczania powietrza, który sprawił, że praca obiektu stała się neutralna dla otoczenia.

Nowa linia sortownicza, wyposażona w innowacyjne technologie, nie tylko zwiększyła moce przerobowe instalacji, ale też poprawiła jakość i zwiększyła ilość odzyskiwanych surowców wtórnych. Zastosowane na linii technologie oraz optoseparatory i pozostałe urządzenia, w tym separator balistyczny i separator metali żelaznych oraz nieżelaznych, pozwalają „odzyskać” z dostarczonych do instalacji odpadów niemal wszystkie surowce, które nadają się do recyklingu. Zastosowana w RCO w Krośnie technologia sprawia, że obecnie pracownicy jedynie kontrolują automatyczny system segregowania odpadów oraz „doczyszczają” odpady w specjalnych kabinach sortowniczych.

– Zmodernizowana linia wprowadziła automatyczny system segregowania odpadów oraz zwiększyła efektywność i skuteczność pracy całej instalacji. Praca instalacji ukierunkowana została na maksymalizowanie odzysku i segregację odpadów, a także usprawnienie procesu sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie oraz na ilość wydzielanych frakcji materiałowych. Instalacja to pracuje już od kilku miesięcy i praca ta potwierdza, że był to dobry kierunek modernizacji. Zwiększyliśmy ilości przetwarzanych odpadów ale przede wszystkim istotnie zwiększyliśmy odzyski surowcowe i materiałowe z dostarczanego do naszej instalacji strumienia odpadów – wyjaśnia prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Wykonawcą modernizacji i rozbudowy mechanicznej części instalacji była firma Sutco Polska Sp. z o.o.

Hermetyzacja części biologicznej instalacji

W ramach projektu powstała całkowicie nowa, wybudowana od podstaw, część biologiczna instalacji. Składa się ona z 22 hermetycznych bioreaktorów, w których procesy biologicznego przetwarzania odpadów, tj. stabilizacji, kompostowania i biosuszenia, prowadzone są w warunkach tlenowych, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii. Instalacja wyposażona została w system hermetyzacji procesów oraz w płuczkę wodną i biofiltr do oczyszczania powietrza poprocesowego, które pozbawione zostało uciążliwości zapachowych.

W nowej instalacji przetwarzana jest wyłącznie frakcja biologiczna wydzielona ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebrane odpady zielone i biodegradowalne, z których Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie produkuje kompost ogrodniczy dostępny dla mieszkańców.

– Zależało nam bardzo na wyeliminowaniu jakichkolwiek uciążliwości procesów biologicznych prowadzonych dla otoczenia, stąd postawiliśmy przed wykonawcą tego zadania wysokie wymagania. Dzisiaj już po kilku miesiącach pracy tej instalacji mogę powiedzieć, że się nam to udało. Praca instalacji jest w pełni efektywna, a hermetyczna instalacja w połączeniu z systemem oczyszczania powietrza po procesach biologicznych wyeliminowały jakiekolwiek uciążliwości naszej instalacji dla otoczenia. To jest nasz duży sukces i bardzo się z tego cieszę – podkreśla prezes J. Fic.

Inwestycja zrealizowana została przez firmę AK Nova Sp. z o.o. z Poznania.

Nowoczesny i funkcjonalny PSZOK

Na terenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów powstał również nowoczesny, przestronny i przyjazny dla mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jego funkcjonalność i organizacja pracy umożliwiają oddawanie około 20 różnych frakcji odpadów komunalnych zebranych selektywnie przez mieszkańców Krosna. Infrastrukturę PSZOK uatrakcyjnia dodatkowo ekologiczna ścieżka edukacyjna, przeznaczona do zajęć plenerowych i warsztatów promujących ideę selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu, a także tzw. strefa napraw i wydawania rzeczy używanych, które nie straciły wartości użytkowej i mogą być dalej używane.

– Zależało nam na tym, aby Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych był wizerunkową inwestycją całego projektu. Jest tego obiekt, z którego korzystają mieszkańcy Krosna, i chcemy, aby było to miejsce zachęcające do świadomej dbałości o środowisko i do efektywnej segregacji odpadów – podkreśla Janusz Fic.

Wykonawcą krośnieńskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest firma KPB – Budownictwo.

Nowy sprzęt i maszyny

W ramach zrealizowanego projektu RCO w Krośnie zostało doposażone w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, który dodatkowo usprawnia pracę instalacji, w jej części zarówno mechanicznej, jak i biologicznej. Na potrzeby zmodernizowanej i rozbudowanej instalacji zakupiono m.in. rozdrabniacz odpadów wielogabarytowych, rozdrabniacz odpadów zielonych, przerzucarkę bramową do kompostu, dwa samochody ciężarowe typu hakowiec, a także wózek widłowy, ładowarki kołowe, rozrywarkę worków do bioodpadów oraz przesiewacz do kompostu i stabilizatu, czyli tzw. sito gwiaździste. Kupiony został również pojazd do zamiatania oraz mycia dróg i placów.

Projekt z dofinansowaniem

Realizacja wielozadaniowego i wielomilionowego projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, którego wartość całkowita wynosi 105 884 154,22 zł (brutto), współfinansowany był ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi”. Dotacja z funduszy europejskich wyniosła 57 822 348,04 zł (netto). Umowa dotycząca dofinansowania zawarta została 30 listopada 2017 r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.

Poza dofinansowaniem unijnym projekt realizowany był w oparciu o pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 18 707 230,25 zł (netto). Realizację projektu rozpoczęto w IV kwartale 2017 r., a zakończono w III kwartale 2021 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2024