W Zakładzie Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wilekopolskim otwarto kompostownię pryzmową. Inwestycja kosztowała 3 miliony złotych.

Podstawowe obiekty technologiczne kompostowni zlokalizowano w północno-wschodniej części składowiska odpadów przy ul. Staroprzygodzkiej na łącznej powierzchni ponad 1,8 ha. Kompostownia składa się z płyty rozładunku odpadów z placem manewrowym, stanowiska sita mobilnego, płyty stabilizacji/kompostowania intensywnego, płyty dojrzewania i stanowiska do oczyszczania.

– Kompostownia służy do zagospodarowania frakcji biodegradowalnej odpadów. Pozwoli na wywiązanie się z poziomu odzysków narzuconych przez Unię Europejską. Odpady będą trzy miesiące składowane na płycie, po czym będą składowane w kwaterze składowiska odpadów, ale będzie to już dużo mniejsza objętość. Plusem jest to, że w tym momencie zyskujemy bardzo dużo na opłacie marszałkowskiej – wyjaśnił Andrzej Strykowski, prezes Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Dzięki takiej inwestycji spółka zapłaci znacznie mniejszy podatek środowiskowy. To może być oszczędność nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie.

– Kompostownia jest częścią planu, który zakłada powstanie w Ostrowie Wielkopolskim Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. W mieście mamy taką instalację, która te odpady będzie przetwarzać. Mamy początek lutego, ustawa obowiązuje od stycznia, obecnie przed nami osiemnastomiesięczny okres przejściowy, kolejny etap, który jest tą ustawą wymagany właśnie otworzyliśmy – powiedział Jarosław Urbaniak, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. – Bez tej inwestycji Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów nie mógłby funkcjonować, ponieważ wynika to wprost z przepisów ministra ochrony środowiska – dodał Andrzej Strykowski.

Część inwestycji została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Planowana pomoc finansowa ze środków Funduszu wyniesie do 1,75 miliona złotych.

W 2011 r. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. wybudował nową halę sortowni. Obok hali zostały zlokalizowane kontenery socjalne oraz wiata magazynowa. Kolejną inwestycją ZOiGO MZO S.A. jest rozbudowa składowiska odpadów. Inwestycja zostanie ukończona w 2012 roku. Na realizację inwestycji spółka wystąpiła z wnioskiem o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W 2012 roku spółka planuje, uruchomić na składowisku odpadów kogenereację gazu składowiskowego polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej. W październiku 2011 roku podpisano z firmą MOBILNY GAZ umowę na budowę instalacji odgazowania i zagospodarowania biogazu. Pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia było zamontowanie w grudniu 2011 roku pochodni do spalania gazu składowiskowego.

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj