Krajowa Izba Gospodarki Odpadami w Warszawie organizuje w dniach 4-6 czerwca br. konferencję pt. „Efektywne zagospodarowanie odpadów komunalnych w Polsce – kierunki zmian systemu” .

Konferencja odbędzie się w centrum konferencyjnym „Cztery Wiatry” w Korytnicy (Szydłów). Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji dyskutować będą na temat m.in.  założeń nowego systemu gospodarki odpadami, spójności nowych założeń z aktualnym stanem prawnym, ekonomicznych aspektów nowego systemu gospodarki, oceny systemu selektywnej zbiórki i utylizacji odpadów, załamania rynku odpadów opakowaniowych. Ciekawie zapowiada się prezentacja aktualnych problemów związanych z produkcją paliw alternatywnych w Polsce oraz barier rozwoju systemu recyklingu. Podczas konferencji Krajowa Izba Gospodarki Odpadami odbędzie swoje walne zgromadzenie.

Organizatorzy zadbali również o część praktyczną: zaplanowano wyjazd na składowisko azbestu w Tuczępach i do PGO w Kielcach oraz zwiedzanie instalacji do produkcji paliw alternatywnych firmy WIBO Recykling (Malinie). Dokładny program konferencji oraz szczegóły organizacyjne można znaleźć na stronie www.kigo.pl. (rl)

Eko lokator Toruń

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj