Krajowa Izba Gospodarki Odpadami w Warszawie organizuje w dniach 4-6 czerwca br. konferencję pt. „Efektywne zagospodarowanie odpadów komunalnych w Polsce – kierunki zmian systemu” .

Konferencja odbędzie się w centrum konferencyjnym „Cztery Wiatry” w Korytnicy (Szydłów). Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji dyskutować będą na temat m.in.  założeń nowego systemu gospodarki odpadami, spójności nowych założeń z aktualnym stanem prawnym, ekonomicznych aspektów nowego systemu gospodarki, oceny systemu selektywnej zbiórki i utylizacji odpadów, załamania rynku odpadów opakowaniowych. Ciekawie zapowiada się prezentacja aktualnych problemów związanych z produkcją paliw alternatywnych w Polsce oraz barier rozwoju systemu recyklingu. Podczas konferencji Krajowa Izba Gospodarki Odpadami odbędzie swoje walne zgromadzenie.

Organizatorzy zadbali również o część praktyczną: zaplanowano wyjazd na składowisko azbestu w Tuczępach i do PGO w Kielcach oraz zwiedzanie instalacji do produkcji paliw alternatywnych firmy WIBO Recykling (Malinie). Dokładny program konferencji oraz szczegóły organizacyjne można znaleźć na stronie www.kigo.pl. (rl)


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj