(4.10) Wszystkie ścieki z centralnych dzielnic Krakowa, zamieszkiwanych przez ponad pół miliona ludzi, są już poddawane pełnemu mechaniczno-biologicznemu oczyszczaniu. W dniu 4 października 2007 r. uroczyście zakończono realizację kontraktu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie” w ramach większego projektu kompleksowego oczyszczania ścieków w Krakowie, którego realizacja koordynowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota wydatków kwalifikowanych dla całego projektu wynosi 85,8 mln euro, w tym 65% stanowią środki Unii Europejskiej z Funduszu Spójności. Beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków a jednostką realizującą projekt Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Środki na realizację krakowskiego projektu zostały przyznane przez Komisję Europejską w Memorandum Finansowym z dnia 28.12.2000 r. Zakres memorandum obejmował modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie. Pięć lat później zgodnie ze zmodyfikowaną decyzją Komisji Wspólnot Europejskich krakowski projekt został rozszerzony o nowe zadania: budowę linii spalania osadów (Stacja Utylizacji Osadów), budowę głównego kolektora Dolnej Terasy Wisły, rekultywację lagun osadowych.

Uroczystość zakończenia kontraktu oraz oddania do użytku zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Płaszowie połączona była z wmurowaniem aktu erekcyjnego pod budowę stacji termicznej utylizacji osadów. Po zakończeniu całości prac gospodarka ściekowa Krakowa będzie prowadzona zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Krakowskie inwestycje mają też bezpośredni wpływ na poprawę czystości wód Wisły a w dalszej konsekwencji Morza Bałtyckiego.źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj