1 / 4

MPEC Konin podpisał umowę na przebudowę systemu ciepłowniczego Konina na lata 2020 – 2021. Wybrano firmę Energoterm Torunia. Koszty całej inwestycji to ponad 27,5 mln zł, a dofinansowanie projektu z UE to niemal 12,5 mln zł.

Umowa podpisana umowę firmą Energoterm opiewa na 12,5 mln zł i dotyczy ostatniego etapu realizacji robót. Na ten etap własnie MPEC otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Ograniczone mają być straty ciepła na przesyle. Zoptymalizowana ma być praca systemu ciepłowniczego. Poprawie ma tez ulec jego funkcjonalność hydrauliczna.

Mimo epidemii – zgodnie z harmonogramem

Roboty objęte umową realizowane będą w latach 2020 – 2021 i obejmują budowę, przebudowę i likwidację sieci ciepłowniczej w kilku rejonach miasta. Ich wykonanie zakończy czteroletni okres przebudowy systemu ciepłowniczego.

Pomimo zakłóceń komunikacyjnych i pandemii, prace zostały rozpoczęte zgodnie z harmonogramem. Likwidowane będą znaczne odcinki napowietrznej sieci ciepłowniczej. Likwidacji ulegną napowietrzne sieci ciepłownicze na odcinku od Grunwaldzkiej do ulicy Wał Tarejwy. Likwidacji ulegnie magistralna sieć ciepłownicza na wyspie Pociejewo, co daje możliwość przebudowy systemu komunikacyjnego w obrębie wyspy i ulicy Wojska Polskiego. Zniknie sieć ciepłownicza od ulicy Spółdzielców wzdłuż ulicy Poznańskiej w obrębie doliny Nadwarciańskiej.

W trosce o efektywność i wizerunek

Cały program przebudowy i likwidacji napowietrznej sieci ciepłowniczej oprócz aspektów efektywnościowych ma na celu poprawę wizerunkową miasta poprzez wyeliminowanie z przestrzeni rur ciepłowniczych. Likwidacja znacznej części napowietrznej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Konina spowoduje w konsekwencji zmniejszenie strat przesyłowych.

Czytaj więcej

Skomentuj