W Szczecinie rusza konkurs na pełnomocnika ds. rozwoju systemu komunikacji rowerowej. Oficer rowerowy będzie reprezentował interesy cyklistów w mieście.

Kandydat na oficera rowerowego musi się wykazać dobrą znajomością  problematyki rowerowej w tym: przypisów kodeksu drogowego, warunków technicznych dla infrastruktury rowerowej, przepisów o samorządzie terytorialnym, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego. Przyszły pełnomocnik powinien codziennie poruszać się rowerem, brać udział w warsztatach rowerowych, wiedzieć jak funkcjonuje komunikacja rowerowa w  Polsce i za granicą.

Do zadań oficera rowerowego będzie należało między innymi zgłaszanie propozycji tras rowerowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie planowanych inwestycji, zgłaszanie uwag do opracowań rozwoju sieci tras rowerowych i zasad budowy infrastruktury rowerowej.

Kandydat na oficera musi posiadać także obywatelstwo polskie, mieć wykształcenie wyższe (najlepiej techniczne) i znać w stopniu komunikatywnym język angielski i niemiecki. Oferty na konkurs można składać do 1 lipca br.

O tym kto wygra zdecyduje test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. Wybrany w konkursie oficer rowerowy będzie zatrudniony na umowę zlecenie.

źródło: UM w Szczecie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj