Siedemnaście koncepcji architektonicznych placu z fontannami ubiega się o palmę pierwszeństwa i realizację w centralnym miejscu Radomia.

19 kwietnia minął  termin składania prac na konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej północno wschodniego fragmentu Placu Konstytucji 3-Maja, pomiędzy ulicą Żeromskiego i Focha oraz budynkiem Zespołu Szkół Plastycznych i budynkiem Żeromskiego 37. Zainteresowanie architektów z całej Polski okazało się pokaźne: do Wydziału Architektury wpłynęło aż 17 prac. W poprzednio ogłoszonym konkursie wpłynęły tylko dwie koncepcje. Żadna nie spełniła oczekiwań i konkurs trzeba było powtórzyć.

Sąd konkursowy ma dwa tygodnie na wydanie werdyktu.

Pierwsza nagroda w konkursie wynosi 8 tys. złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie, na podstawie nagrodzonej pracy konkursowej, dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zamówienia publicznego na roboty budowlane o nazwie "zagospodarowanie fragmentu terenu Placu Konstytucji 3-Maja w Radomiu" . Druga  i trzecia  nagrody to odpowiednio 6 tysięcy i 4 tysiące złotych.

Planowany koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej na podstawie pracy konkursowej nie może przekroczyć kwoty 150 tys. złotych brutto. Planowany koszt realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie może przekroczyć kwoty 3 mln złotych brutto.

źródło: radom.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj