W Radomiu już po raz drugi ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej północno wschodniego fragmentu Placu Konstytucji 3 Maja, pomiędzy ulicą Żeromskiego i Focha oraz budynkiem Zespołu Szkół Plastycznych.

Poprzedni konkurs zakończony został bez rozstrzygnięcia, ponieważ żadna z przedstawionych koncepcji nie spełniła oczekiwań.

O dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej przebudowy fontann i przylegającego do nich placu wpłynęło 26 wniosków. Na złożenie prac konkursowych uczestnicy mają czas do 19 kwietnia.

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy składali wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. 16 wniosków jest kompletnych, pozostałe wymagają uzupełnienia. Projektanci, którzy zostaną dopuszczeni do udziału w konkursie będą mieli czas na składanie prac konkursowych do 19 kwietnia. Dwa tygodnie później powinniśmy poznać werdykt sądu konkursowego.

Obecna zabudowa tej części placu  – fontanny z zielenią towarzyszącą –  zrealizowane były w latach siedemdziesiątych XX wieku  na podstawie projektu opracowanego przez architektów Elżbietę i Zdzisława Maj. Czas zrobił swoje i aktualnie trzy baseny z fontannami są w złym stanie technicznym, a z ich betonowych ścian odpada granitowa okładzina.

Nowy projekt placu musi uwzględnić  wymogi obowiązującego planu miejscowego i zabytkowy charakter obszaru,  powinien też organizować przestrzeń publiczną utrzymując jej charakter salonu wypoczynkowego. Wytyczne konkursu określają, że w projekcie ma się znaleźć element wodny, ma zostać wyeksponowana elewacja południowa budynku Zespołu Szkół Plastycznych i elewacja zachodnia budynku Żeromskiego 37, forma elementów małej architektury (ławki, kosze na śmiecie, donice, słup ogłoszeniowy, itp.) winna być spójna i nawiązywać do zabytkowego charakteru obszaru. Mają być gruntownie przebudowane szalety publiczne, natomiast zniknąć powinny ażurowa ściana i  kioski – kolportażowy przy ul. Żeromskiego i małej gastronomii przy ul. Focha. Istniejący drzewostan podlega ochronie, a projektowana zieleń powinna podkreślać charakter miejsca.

Elementy zagospodarowania terenu powinny być zaprojektowane z materiałów wysokiej jakości, warunki konkursu nie pozwalają na projektowanie nawierzchni ciągów pieszych z kostki betonowej. Planowany koszt dokumentacji projektowo kosztorysowej wykonanej na podstawie pracy konkursowej nie może przekroczyć kwoty 150 tys zł brutto, a planowany koszt realizacji inwestycji nie może przekroczyć kwoty 3 mln zł brutto.

Pierwsza nagroda w  konkursie to 8 tys. złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie, na podstawie nagrodzonej pracy konkursowej, dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zamówienia publicznego na roboty budowlane o nazwie "zagospodarowanie fragmentu terenu Placu Konstytucji 3. Maja w Radomiu" . Zdobywcy drugiej i trzeciej mogą liczyć odpowiednio na 6 tys. złotych i 4 tys. złotych.

źródło: radom.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj