Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej zaprasza wszystkich studentów grafiki i innych kierunków plastycznych z 27 państw członkowskich UE do udziału w unijnym konkursie na nowe logo.

Zwycięzca konkursu otrzyma nie tylko nagrodę pieniężną – w lipcu 2010 r. jego projekt zostanie uznany za oficjalne logo produktów ekologicznych w całej Unii Europejskiej.

Celem UE jest opracowanie nowego, kreatywnego logo dla europejskich produktów ekologicznych. Nowe logo będzie obowiązkowe dla wszystkich paczkowanych produktów ekologicznych pochodzących z któregokolwiek z 27 państw członkowskich, spełniających kryteria stawiane rolnictwu ekologicznemu i produkcji ekologicznej.

Dodatkowo wszystkie niepaczkowane produkty ekologiczne wywodzące się z UE lub importowane do UE, będą mogły być oznaczone logiem zależnie od woli producenta.

Do udziału w tym niepowtarzalnym, międzynarodowym konkursie zaproszeni są wszyscy europejscy studenci uczelni wyższych zajmujących się grafiką bądź pokrewnymi kierunkami artystycznymi oraz mających siedzibę w krajach Unii. Spośród nadesłanych projektów wybrana zostanie trójka zwycięzców, którzy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio 6000 Euro, 3500 Euro i 2500 Euro. Zgłoszenia mogą być nadsyłane poprzez specjalną stronę internetową konkursu www.ec.europa.eu/organic-logo do 25 czerwca 2009 roku.

Jury konkursu będzie składać się z ekspertów w dziedzinie produkcji i rolnictwa ekologicznego, a także światowej sławy specjalistów w dziedzinie projektowania graficznego. Wśród wybitnych członków jury są m.in. profesor, doktor honoris causa, dyrektor kreatywny i zarządzający Erik Spiekermann z Niemiec; Riitta Brusila-Räsänen, profesor projektowania graficznego na Uniwersytecie w Lapland w Finlandii; Szymon Skrzypczak, wielokrotnie nagradzany młody grafik z Polski; Elisabeth Mercier, dyrektor Agence BIO z Francji; Urs Niggli, dyrektor Instytutu Badań nad Rolnictwem Ekologicznym (FiBL) w Szwajcarii; Tom Václavík, ekspert ds. marketingu produktów ekologicznych z Czech i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekologicznych Sprzedawców Detalicznych oraz Craig Sams, przewodniczący Soil Association z Wielkiej Brytanii. Jury konkursowemu przewodniczyć będzie Rob Vermeulen, były prezes Pan-European Brand Design Association.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń jury wybierze najlepsze prace, które następnie zostaną umieszczone na stronie internetowej konkursu jako oficjalne propozycje projektów nowego logo. Wszyscy mieszkańcy UE dzięki głosowaniu internetowemu będą mogli wybrać swój ulubiony projekt. Latem 2010 roku ogłoszona zostanie trójka zwycięzców (wybrany projekt i dwa wyróżnienia). Zwycięzcy zostaną zaproszeni na oficjalną ceremonię w Brukseli, podczas której nagrody wręczy im Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Konkurs stawia studentom wyzwanie zaprojektowania efektownego, oryginalnego logo, które odda różnorodne aspekty rolnictwa i produkcji ekologicznej. Dodatkowo jury będzie brało pod uwagę uniwersalny przekaz projektu, jego czytelność bez użycia słów oraz jasność przekazu i ponadczasowość.

Pełne zasady konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.ec.europa.eu/organic-logo.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj