Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej ogłosiło zwycięzców konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń Kapituła konkursu wybrała sześć jednostek samorządu terytorialnego, których codzienne działania, inicjatywy i starania wspierające niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii zostały najwyżej ocenione. Wręczenie nagród odbędzie się już 7 października podczas Uroczystości Jubileuszowej z okazji XXV-lecia PTPiREE w Warszawie.

Konkurs ma za zadanie wspieranie i promowanie współpracy pomiędzy spółkami sektora elektroenergetycznego oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Uczestnicy przedstawili realizowane przez swoje gminy działania, które w znaczący sposób przełożyły się na poprawę niezawodności dostaw energii do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji.

Decyzją Kapituły konkursu, tytuł „Samorząd Przyjazny Energii”, pamiątkową statuetkę oraz grant inwestycyjny w wysokości 15 tysięcy złotych otrzymali: Gmina Kościan, Gmina Zalewo, Gmina Lubycza Królewska, Urząd m. st. Warszawy – Jednostka budżetowa Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Gmina Sulików oraz Gmina Stanisławów. Zwycięzcy reprezentowali obszary działania pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych oraz operatora systemu przesyłowego, odpowiednio: Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, TAURON Dystrybucja oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

– Składamy serdeczne gratulacje wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom i innym przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, którzy zaprezentowali szeroką gamę działań wspierających współpracę pomiędzy samorządami a spółkami energetycznymi. Państwa działania, dzięki poprawie niezawodności dostaw energii elektrycznej, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju i poprawiają jakość życia mieszkańców. Jako Towarzystwo reprezentujące sektor przesyłu i dystrybucji, mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę w przyszłości – podkreśla Tatiana Kurosz, koordynator konkursu z ramienia biura PTPiREE.

Konkurs „Samorząd Przyjazny Energii” został zorganizowany jako jeden z elementów kampanii edukacyjnej PTPiREE „Polska. Z energią działa lepiej.”. W ramach kampanii Towarzystwo prowadzi szereg różnorodnych działań mających na celu zwiększenie świadomości na temat roli i efektów prac operatorów oraz bieżących wyzwań związanych z zapewnieniem niezawodnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Wręczenie nagród „Samorządom Przyjaznym Energii” będzie miało miejsce podczas Uroczystości Jubileuszowej organizowanej z okazji XXV-lecia PTPiREE w Warszawie, w dniu 7 października 2015 roku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj