W poniedziałek rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia MKiŚ w sprawie zmian w krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Zmiany mają na celu m.in. elektronizację procesu składania formularzy.

W poniedziałek w Rządowym Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Projekt jest na etapie konsultacji publicznych i opiniowania.

Ma być w pełni elektronicznie i prościej

W ocenie skutków regulacji (OSR) wśród aktualnych problemów, które mają rozwiązać proponowane przepisy nowego rozporządzenia, znalazła się m.in. niepełna elektronizacja procesu składania formularzy do krajowej bazy, w tym formularzy rejestracyjnych i formularzy aktualizacyjnych.

W tym momencie jedyną w pełni zelektronizowaną czynnością jest sporządzanie i wprowadzanie raportu do krajowej bazy, zaś formularze wypełniane są co prawda elektronicznie, lecz mogą być składane do krajowego ośrodka w dwojaki sposób: elektronicznie lub w formie papierowej. “Aktualnie ciągle stosunkowo wysoka jest liczba formularzy składanych w formie papierowej, których przeprocedowanie i rozpatrzenie jest bardziej czasochłonne i pracochłonne, niż w przypadku formularzy składanych drogą elektroniczną” – uzasadniło MKiŚ. W związku z tym podstawowym założeniem proponowanych zmian jest “dalsza elektronizacja procesu obsługi systemu Krajowej bazy, mająca na celu jego uproszczenie, zarówno od strony Krajowego ośrodka, jak i użytkujących go podmiotów”.

Jakie są propozycje zmian i od kiedy miałyby obowiązywać?

Wśród proponowanych zmian znalazły się m.in. pełna cyfryzacja procedury rejestracji podmiotów w krajowej bazie czy zwiększenie zakresu działań, które mogą podjąć użytkownicy serwisu z poziomu swojego konta. Oprócz tego zostanie zniesiony zostanie limit użytkowników dla danego podmiotu zarejestrowanego w krajowej bazie.

“Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego i budżet państwa” – wskazano w OSR. Dodano, że projekt rozporządzenia nie będzie wywierał wpływu na konkurencyjność gospodarki, w tym warunki konkurowania przedsiębiorstw. “Projekt nie generuje dodatkowych obowiązków dla obywateli, ani nie wywiera wpływu na rodzinę i gospodarstwa domowe, gdyż dotyczy istniejącego już obecnie obowiązku, którego zakres nie ulega zmianie, a ma ułatwiać wykonywanie czynności technicznych związanych z tym obowiązkiem” – podkreślono.

Wejście w życie nowego rozporządzenia przewidziane jest na dzień 31 października 2022 r. Osobą odpowiedzialną za projekt jest minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Czytaj więcej

Skomentuj