Reklama

envicon 2023 ad1a

Tag: konsultacje społeczne

Łącznie artykułów: 26.

Lex knebel trafi na biurko prezydenta. Szok i niedowierzenie przeciwników

Lex knebel trafi na biurko prezydenta. Szok i niedowierzenie przeciwników

18.08.2023
0

W czwartek (17 sierpnia br.), Sejm RP głosował nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu RP odrzucającej rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, określanej też jako „ustawa ocenowa” lub „Lex knebel”.

Powstaje Park Kolejowy w Krakowie

Powstaje Park Kolejowy w Krakowie

24.07.2023
0

W Krakowie powstaje „Park Kolejowy pod estakadami”. Roboty ruszyły na odcinku od ul. Kopernika do Grzegórzeckiej. Przestrzeń parkowa zostanie podzielona na strefy, których funkcje określono w ramach konsultacji z mieszkańcami. Powstać ma tam m.in. plac zabaw w postaci miasteczka kolejowego, ogród sensoryczny i przestrzeń dla czworonogów.

Udział społeczeństwa w ochronie zieleni

Udział społeczeństwa w ochronie zieleni

Bardzo często w mediach społecznościowych i prasie czytamy wypowiedzi o inwestycjach, których realizacja wymaga usunięcia drzew z nią kolidujących. Niejednokrotnie wywołuje to protesty społeczne, pojawiają się głosy, że mieszkańcy nie wiedzieli o takich planach i dlatego protestują dopiero w momencie działań w terenie zmierzających do usunięcia zieleni. W związku z tym warto zastanowić się, w jaki sposób w postępowaniach administracyjnych społeczeństwo lub jego przedstawiciele mogą wypowiedzieć się co do celowości określonego sposobu zagospodarowania terenu.

Krakowianie konsultują budowę nowych tras i dróg

Krakowianie konsultują budowę nowych tras i dróg

25.10.2022
0

Jak informują władze samorządowe Krakowa, rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące budowy tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej w Krakowie. 19. października odbyło się pierwsze spotkanie dla mieszkańców dzielnicy Krowodrza. Kolejne, tym razem dla mieszkańców Bronowic, zaplanowano na 25 października. Następne odbędzie się 27 października na Zwierzyńcu, a ostatnie wtorek, 8 listopada – w Dębnikach.

Lubelski Park Bronowicki zyska nowe oblicze

Lubelski Park Bronowicki zyska nowe oblicze

13.10.2022
0

W nadchodzącym tygodniu rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu Rewitalizacji Parku Bronowickiego w Lublinie. Dzięki temu mieszkańcy zyskają możliwość wypowiedzenia się w kwestii dotyczącej wyglądu tego zielonego obszaru.

Konsultacje społeczne, przepis na sukces

Konsultacje społeczne, przepis na sukces

W ostatnich kilkudziesięciu latach na świecie, a zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, rośnie zapotrzebowanie na autentyczny udział obywateli w życiu publicznym i podejmowaniu decyzji, m.in. w zakresie zrównoważonego rozwoju. Coraz większą uwagę zwraca się na poziom zaangażowania i formy aktywności obywateli w rozwiązaniach opartych na zasobach przyrody (ang. nature-based solution, NBS) – definiowanych przez Komisję Europejską jako opłacalne (wydajne ekonomicznie), dostarczające równocześnie korzyści natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej, a także wspierające adaptację do zmian klimatu.

Konsultacje z mieszkańcami czy urzędowy monolog?

Konsultacje z mieszkańcami czy urzędowy monolog?

Artykuł ma na celu przybliżenie krakowskich doświadczeń zdobytych podczas konsultacji społecznych na przykładzie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz pozaproceduralnych konsultacji uwarunkowań do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa.

Krakowskie Białe Morza zmienią oblicze. Wkrótce ruszą społeczne konsultacje

Krakowskie Białe Morza zmienią oblicze. Wkrótce ruszą społeczne konsultacje

17.08.2022
0

We wrześniu br. rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące przyszłości tzw. Białych Mórz w Krakowie. Sprawa dotyczy blisko 35-hektarowego poprzemysłowego terenu, który zgodnie z wcześniej wyrażanymi oczekiwaniami mieszkańców miasta ma być wielkim zielonym ogólnodostępnym obszarem z elementami parku i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

11 spotkań, ponad 9,8 tys. uczestników, 5,5 tys. opinii. Stołeczny ZTM podsumowuje konsultacje społeczne

11 spotkań, ponad 9,8 tys. uczestników, 5,5 tys. opinii. Stołeczny ZTM podsumowuje konsultacje społeczne

Od 22 marca do 7 maja prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące usprawnienia komunikacji naziemnej po uruchomieniu nowych stacji drugiej linii metra na Woli, Bemowie i Targówku. Relacje ze spotkań on-line obejrzało ponad 9 tys. osób, a w dzielnicowych spotkaniach „na żywo” wzięło udział ponad 400 pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego. Wpłynęło prawie 5,5 tys. opinii.

Lublin. Zakończył się nabór do IX edycji Budżetu Obywatelskiego

Lublin. Zakończył się nabór do IX edycji Budżetu Obywatelskiego

07.04.2022
0

Upłynął czas na zgłaszanie projektów do IX edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie. Do 31 marca elektronicznie wpłynęły 162 pomysły, w tym 103 dzielnicowe i 59 ogólnomiejskich. Pełną liczbę projektów, złożonych także drogą tradycyjną w Biurach Obsługi Mieszkańców i za pośrednictwem poczty, poznamy pod koniec przyszłego tygodnia.

Włocławski Budżet Obywatelski ze zmianami na 2023 r.

Włocławski Budżet Obywatelski ze zmianami na 2023 r.

01.04.2022
0

Dziś rozpoczyna się kolejna edycja Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. W nadchodzących miesiącach mieszkańcy Włocławka będą mogli zgłosić, a następnie wybrać projekty, które zostaną zrealizowane w 2023 roku. W budżecie obywatelskim zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian.

Dolnośląskie: konsultacje społeczne dot. wykorzystania funduszy unijnych na lata 2021-2027. W puli ponad 2,2 mld euro

Dolnośląskie: konsultacje społeczne dot. wykorzystania funduszy unijnych na lata 2021-2027. W puli ponad 2,2 mld euro

Ponad 2,2 miliarda euro czyli przeszło 10 miliardów złotych - to łączna pula pieniędzy, którą w latach 2021-2027 otrzyma Dolny Śląsk w ramach budżetu unijnego, czyli Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Te środki umożliwią dalszy dynamiczny rozwój gospodarczy regionu i realizację inwestycji, które poprawią jakość życia mieszkańców całego województwa. Ruszają konsultacje społeczne, podczas których gromadzone będą uwagi dotyczące kształtu i zakresu unijnego wsparcia.

Lublin: rozwój dzielnic pod okiem mieszkańców

Lublin: rozwój dzielnic pod okiem mieszkańców

27.10.2021
0

Wygodne, bezpieczne, przyjazne, wyposażone w infrastrukturę potrzebną mieszkańcom – takie powinny być dzielnice. W najbliższym czasie Lublin wspólnie z mieszkańcami, Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami i liderami opinii przeanalizuje każdą z dzielnic, by określić plany dalszego ich rozwoju z uwzględnieniem zmian demograficznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych, jakie zaszły w ostatnich latach. Szukając nowych pomysłów i doskonaląc dotychczasowe rozwiązania, Miasto chce w perspektywie najbliższych lat sukcesywnie rozwijać lubelskie dzielnice tak, by jak najpełniej odpowiadały potrzebom mieszkańców.

css.php
Copyright © 2023