Trwają konsultacje społeczne projektu założeń do planu „eduEKO 2020: Ekologia, Komunikacja, Odpowiedzialność”, nowego dokumentu strategicznego w obszarze edukacji ekologicznej. Opinie i uwagi dotyczące projektu można zgłaszać do 18 grudnia 2015 r.

Poprzedniczką projektowanego dokumentu jest Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. Powstała ona w 1998 r., a po raz ostatni była aktualizowana w 2001 r. Dokument ten był wówczas inicjatywą nowatorską, jednak na przestrzeni lat utracił swą aktualność, powstał bowiem w zupełnie innej rzeczywistości politycznej i gospodarczej.

Dokument eduEKO 2020 uwzględniać będzie bieżące potrzeby w zakresie edukacji ekologicznej w Polsce, jak również aktualny stan świadomości ekologicznej społeczeństwa. Planowane zapisy będą spójne z krajowymi i międzynarodowymi dokumentami strategicznymi, takimi jak Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” czy Strategia edukacji dla zrównoważonego rozwoju ONZ. Prezentowany dokument stanowi projekt założeń, stąd jego lapidarność i ogólny charakter. Kolejnym etapem będzie przygotowanie projektu właściwego dokumentu, który także zostanie poddany konsultacjom społecznym.

MTP 300 x 250

Konsultacje projektu założeń do planu prowadzone są drogą elektroniczną przy użyciu interaktywnego formularza dostępnego pod adresem https://ankiety.mos.gov.pl/699945/lang-pl do 18 grudnia 2015 r. Kolejnym etapem będzie przygotowanie projektu właściwego dokumentu, który także zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Projekt założeń do dokumentu dostępny jest także TUTAJ.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj