Trwają konsultacje społeczne projektu założeń do planu „eduEKO 2020: Ekologia, Komunikacja, Odpowiedzialność”, nowego dokumentu strategicznego w obszarze edukacji ekologicznej. Opinie i uwagi dotyczące projektu można zgłaszać do 18 grudnia 2015 r.

Poprzedniczką projektowanego dokumentu jest Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. Powstała ona w 1998 r., a po raz ostatni była aktualizowana w 2001 r. Dokument ten był wówczas inicjatywą nowatorską, jednak na przestrzeni lat utracił swą aktualność, powstał bowiem w zupełnie innej rzeczywistości politycznej i gospodarczej.

Dokument eduEKO 2020 uwzględniać będzie bieżące potrzeby w zakresie edukacji ekologicznej w Polsce, jak również aktualny stan świadomości ekologicznej społeczeństwa. Planowane zapisy będą spójne z krajowymi i międzynarodowymi dokumentami strategicznymi, takimi jak Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” czy Strategia edukacji dla zrównoważonego rozwoju ONZ. Prezentowany dokument stanowi projekt założeń, stąd jego lapidarność i ogólny charakter. Kolejnym etapem będzie przygotowanie projektu właściwego dokumentu, który także zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Konsultacje projektu założeń do planu prowadzone są drogą elektroniczną przy użyciu interaktywnego formularza dostępnego pod adresem https://ankiety.mos.gov.pl/699945/lang-pl do 18 grudnia 2015 r. Kolejnym etapem będzie przygotowanie projektu właściwego dokumentu, który także zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Projekt założeń do dokumentu dostępny jest także TUTAJ.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj