Dwa organy doradcze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski: Komisja Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski, spotkały 8 listopada się na wspólnym posiedzeniu. Tematem spotkania była aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011, który właśnie został oddany pod konsultacje społeczne przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W eksperckim spotkaniu oprócz członków obu Komisji udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, którzy wyjaśniali, na czym opiera się najnowszy projekt planu i czym różnić się będą propozycje w nim zawarte od planu poprzedniego.

Przedstawiciele Komisji i jednocześnie reprezentanci samorządu terytorialnego Wielkopolski pytali gości o zobowiązania, jaki nakłada na JST najnowszy plan. Według reprezentantów Urzędu Marszałkowskiego Plan daje jednostkom dużą swobodę w działaniach, dotyczących zarządzania odpadami. Jednakże co istotne wszystkie takie inicjatywy muszą wpisywać się w główny nurt Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, czego efektem jest m.in. przynależność poszczególnych gmin do 14 obszarów w województwie, które podporządkowane są takiej samej liczbie Zakładów Zagospodarowania Odpadów. Taki podział, poddany pod dyskusję przez twórców projektu, ma zmaksymalizować efektywność zarządzania i utylizacji odpadów oraz pozwolić na realizacje zamierzonych celów.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski to jeden z pierwszych podmiotów, które podjęło dyskusję na temat aktualizacji planu, po jego publikacji. Okres konsultacji społecznych został zaplanowany na dwa miesiące.

źródło: samorzad.pap.pl

Czytaj więcej

Skomentuj