115 mln zł wynosi wartość kontraktu dotyczącego modernizacji stacji wodociągowej SW-4 Czyżkówko. Dzięki temu bydgoski system wodociągowy będzie mniej awaryjny, a zapas wody do spożycia zwiększony zostanie aż do 20 dób.

Umowę na wykonanie części prac podpisano we wtorek, 16 czerwca, w siedzibie spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja.

Kontrakt został podzielony na dwie części. Najpierw w maju br. podpisano umowę na pierwszą część prac, obejmującą modernizację i rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania m.in. o obiekty ozonowni, centralnej dyspozytorni i stacji monitorującej wodę na rzece. Wartość tych robót, które w przetargu zobowiązało się wykonać konsorcjum powołane z udziałem poznańskiej Hydrobudowy 9, poznańskiego Piecobiogazu oraz gdańskiego Hydropolu wynosi blisko 82,5 mln zł (netto).

Podpisana 16 czerwca umowa objęła drugą część prac, czyli budowę obiektów i infrastruktury technicznej na terenie sztucznej infiltracji. Wartość tego zakresu robót to ponad 32,5 mln zł, a przetarg wygrało konsorcjum złożone z firm bydgoskich: EBUD-Przemysłówka i ALFA.

Zakończenie modernizacji całej stacji przewidziano na październik 2010 roku. Jej efektem będzie m.in. zastosowanie w technologii uzdatniania procesu wstępnego ozonowania wody wraz z drugim stopniem filtracji na złożu z węglem aktywowanym, co spowoduje m.in. wyeliminowanie chemikaliów w procesie uzdatniania i aż czterokrotne zmniejszenie dawki chloru. Uzyskana po modernizacji stabilność termiczna wody zmniejszy prawdopodobieństwo zamarzania sieci, a co za tym idzie – zmniejszy też awaryjność systemu wodociągowego.

Z wyliczeń wynika, że aż siedmiokrotnie mogą się zmniejszyć koszty eksploatacji, a możliwość zgromadzenia zapasów wody i jej wykorzystania do spożycia – na wypadek awaryjnego zanieczyszczenia Brdy – zwiększyć się może aż do 20 dób. Z kolei brak planktonu, który dość powszechnie występuje obecnie w wodzie powierzchniowej sprawi, że woda będzie miała jeszcze lepszy smak i zapach.

źródło: bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj