Ponad 5 mln euro to koszt kontraktu podpisanego 19 października w Bydgoszczy, którego celem jest likwidacja oczyszczalni ścieków „Osowa Góra”. To pozwoli na ochronę wód Kanału Bydgoskiego i umożliwi przejęcie ścieków z gmin ościennych.

Kontrakt podpisany został pomiędzy spółką Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. a Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „ALFA” Sp. z o.o. i dotyczy pierwszego etapu prac. Kontrakt będzie realizowany na terenie oczyszczalni, wzdłuż południowego brzegu Kanału Bydgoskiego oraz na ul. Plażowej i Nakielskiej, a także w rejonie Zbożowego Rynku, ul. Bernardyńskiej i Toruńskiej.

Zakres zadania obejmuje budowę kanałów grawitacyjnych, przepompowni ścieków na terenie dzisiejszej oczyszczalni, przewodów tłocznych o łącznej długości ok. 3,6 km oraz kanałów odciążających kolektor „A” o łącznej długości ok. 3,3 km.

Etap II zadania, obejmujący likwidację obiektów oczyszczalni ścieków „Osowa Góra” tj. roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, a także rekultywację terenu, będzie realizowany w ramach odrębnego zamówienia.

W efekcie zlikwidowana zostanie oczyszczalnia ścieków „Osowa Góra”, a ścieki skierowane zostaną ze zlewni tej oczyszczalni do kolektora „A”, leżącego w zlewni oczyszczalni ścieków „Kapuściska”. Realizacja zadania umożliwi: ochronę wód Kanału Bydgoskiego, odciążenie istniejącego kolektora „A” (poprzez budowę kanałów odciążających), przejęcie przez system kanalizacyjny miasta ścieków z miejscowości ościennych(Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice w gm. Białe Błota), osiągnięcie – w zakresie gospodarki ściekowej – standardów Unii Europejskiej zawartych w dyrektywie nr 91/271/EEC.

źródło: bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj