Zdaniem urzędników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska kontrola w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych wypadła dobrze. Zastrzeżenia wzbudził jednak system zabezpieczeń przed przeciekami do wód podziemnych oraz rowów melioracyjnych w okolicach hałdy w Wiślince.

Inspektorat przeprowadził m.in. kontrolę instalacji technologicznych połączonych z pomiarami emisji z wytwórni nawozów oraz składowiska fosfogipsów w Wiślince.

Stan czystości wód otaczających hałdę pozostaje bez zmian, co oznacza, że stężenie fosforanów ciągle jest podwyższone. Nie ma jednak przekroczonych norm w przypadku fluorków i metali ciężkich. Ekspertyza wykonana przez geotechników wykazała, że pęknięcia widoczne na wierzchu składowiska są powierzchniowe, a hałda jest stabilna i nie ma zagrożenia, że zacznie się rozpadać.

Instalacja technologiczna zakładu jest eksploatowana bez pozwolenia zintegrowanego, które minister środowiska uchylił na początku czerwca.źródło: Dziennik Bałtycki

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj