Marcin Korolec, nowy minister środowiska, zapowiedział kontynuację działań podejmowanych do tej pory przez resort.

Podczas spotkania z dziennikarzami Marcin Korolec  zapowiedział, że na początku tygodnia odbędą się rozmowy  poświęcone omówieniu pierwszoplanowych wyzwań, jakie stoją przez ministrem środowiska.

– Wyzwań jest bardzo dużo. Wynikają one m.in. z naszych bieżących spraw, z działalności legislacyjnej Unii Europejskiej, a także poważnych negocjacji, które mają miejsce na świecie.  Będę przedstawiał własne pomysły, jednak najpierw muszę dokładnie zapoznać  się z bieżącymi wyzwaniami – powiedział. Dodał, że  będzie to proces kontynuacji, a nie rewolucji.

Biorący udział w spotkaniu prof. Andrzej Kraszewski  podsumował dotychczasowe relacje pomiędzy resortami środowiska i gospodarki.

– W poprzednim rządzie nasze ministerstwa pracowały  bardzo harmonijnie. Minister Korolec w momencie pełnienia funkcji wiceministra w resorcie gospodarki współpracował z nami  i ta współpraca była doskonała – powiedział dotychczasowy szef resortu Andrzej Kraszewski, podsumowując dotychczasowe relacje pomiędzy resortami środowiska i gospodarki.
 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj