Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie otrzymała 11 mln złotych dotacji ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Optymalizację systemu ciepłowniczego w Koszalinie”.

6 września w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na realizację projektu, którego łączny koszt wyniesie 26 mln złotych. W ramach kwoty 11 mln zł MEC uzyska częściową refundację już zrealizowanych inwestycji w latach 2007-2011 oraz dofinansowanie do planowanych inwestycji latach 2012-2015.

Inwestycja, na którą MEC pozyskał dofinansowanie obejmuje modernizację ponad 10 km sieci ciepłowniczych oraz modernizację 7 węzłów cieplnych.

Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury energetycznej w celu zmniejszenia strat energii powstających w procesie przesyłu i dystrybucji ciepła w systemie ciepłowniczym MEC Koszalin, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii na obszarze Koszalina, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ok. 4 tys. ton, poprawa jakości życia mieszkańców Koszalina, obniżenie kosztów eksploatacji systemu ciepłowniczego a tym samym polepszenie rezultatów ekonomicznych spółki.

źródło: UM w Koszalinie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj