31 lipca w Urzędzie Miejskim w Koszalinie otwarto oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Rynku Staromiejskiego w Koszalinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych.

Wpłynęły 4 oferty: Przedsiębiorstwa ARI z Poznania (kwota 139 tysięcy złotych, termin wykonania opracowania 28 lutego 2013 roku), Domino Grupy Architektonicznej Szczecin (516.600 złotych, termin: 28 lutego 2013), Autorskiej Pracowni Architektonicznej Jacka Bułata z Poznania (498.150 złotych, termin  28 lutego 2013) oraz Izomorfis Szczecin Pracowni Piotra Fiuka (224.198 złotych, 28 lutego 2013).

Teraz komisja przetargowa (zgodnie z przepisami ma na to 30 dni) sprawdzi oferty pod względem formalnym i merytorycznym i wyłoni zwycięzcę przetargu. Ten w ciągu miesiąca od podpisania umowy z miastem będzie zobowiązany przedłożyć Prezydentowi Koszalina szczegółową koncepcję przebudowy  Rynku Staromiejskiego (wstępne koncepcje zostały dołączone do materiałów przetargowych).  Z kolei Prezydent będzie miał   2 tygodnie na sprawdzenie dokumentu i zgłoszenie ewentualnych uwag. Również wykonawca otrzyma – zgodnie z umową – 2 tygodnie na dokonanie zmian postulowanych przez zamawiającego dokumentację. Komisji przetargowej przewodniczy zastępca prezydenta Andrzej Kierzek.

Zgodnie z założeniami w połowie sierpnia br. rozpoczną się na Rynku niezbędne prace archeologiczne prowadzone przez pracowników koszalińskiego Muzeum. Zgodnie z planem rozpoczęcie przebudowy Rynku nastąpić ma w przyszłym roku i powinno zakończyć się rok później. Według wstępnych szacunków koszt prac miał wynieść ok. 10 mln złotych. 

źródło: UM w Koszalinie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj