W Koszalinie rozstrzygnięto przetarg na opracowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności wraz z kompletną dokumentacją dla przedsięwzięcia pn. system gospodarki odpadami i budowa Zakładu Termicznego Zakładu Przekształcania Odpadów dla miasta i gmin Pomorza Środkowego.

Swoją ofertę złożyły 2 konsorcja:
1) Socotec z Warszawy oraz Przedsiębiorstwo Usługowe Południe II z Krakowa  (cena 2 mln 191 tysięcy złotych)
2) Tebodin SAP Projekt sp. z o.o. Warszawa , Tebodin Netherlands B.V. Haga (Holandia), Polinvest sp. z o.o. w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Gdańsku oraz Inżynieria Pro Eko spółka z Warszawy.  (cena 1 mln 98 tys. złotych)

– Przetarg wygrała firma Socotec z Warszawy oraz Przedsiębiorstwo Usługowe Południe II z Krakowa z ofertą w wysokości 2 mln 191 tysięcy złotych. Wykonawca, który złożył ofertę nr 2  został wykluczony z postępowania z przyczyn  formalnych. Tym samym jego oferta została odrzucona – informuje Andrzej Jakubowski, zastępca prezydenta Koszalina, przewodniczący komisji przetargowej.

Wybrana w przetargu firma do 30 czerwca 2010 roku ma opracować kompleksową dokumentację Zakładu Odzysku Energii.

Czytaj więcej

Skomentuj