Kolejny samorząd jest wstępnie zainteresowany współpracą z Koszalinem w zakresie planowanej inwestycji komunalnej – budowy Termicznego Zakładu Przekształcenia Odpadów. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w Białogardzie.

W spotkaniu uczestniczył burmistrz Stefan Strzałkowski, sekretarz miasta Urszula Krupińska, przewodniczący i radni Rady Miejskiej. Stronę koszalińską reprezentował Andrzej Jakubowski, zastępca prezydenta Koszalina oraz Tomasz Uciński, prezes PGK.

Białogardzianie pytali o szczegóły inwestycji, jej koszty, zasady eksploatacji i funkcjonowania po wybudowaniu. Samorządowcy z Koszalina przekonywali, że budowa regionalnego zakładu, który kosztować ma ok. 280 mln złotych, rozwiąże na wiele lat problemy z gospodarką odpadami dla regionu w myśl przepisów unijnych.

– Aby jednak tak się stało i inwestycja była opłacalna, potrzebna jest regionalna współpraca. Stąd rozmowy z samorządami Sławna, Szczecinka, Białogardu – mówił Andrzej Jakubowski.

Samorządowcy z Białogardu zostali zaproszeni do odwiedzenia Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie, aby na miejscu mogli zapoznać się z konkretnymi rozwiązaniami. Kolejne rozmowy dotyczyć będą już kwestii ekonomicznych, szczegółów finansowych i zasad ewentualnego wejścia samorządów lokalnych do spółki, która będzie budowała i eksploatowała zakład. Szczegóły będą ustalane po przyjęciu wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia, które ma być gotowe w drugiej połowie czerwca.

źródło: koszalin.pl

Czytaj więcej

Skomentuj