Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie w zainwestuje w tym roku rekordową kwotę – prawie 15 mln złotych. To o prawie 3,2 mln złotych więcej niż zakładał poprzedni Wieloletni Plan Inwestycyjny MWiK na lata 2009-2012.

– Warto podkreślić, że zwiększenie inwestycji odbywa się bez podnoszenia wysokości opłat za wodę i ścieki. A te są od wielu lat jednymi z najniższych w kraju – mówi Janusz Łodziewski, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. – W sumie w latach 2010-2013 nakłady inwestycyjne Firmy wyniosą prawie 49 mln złotych, podczas gdy w latach 2009-2012 wynosiły 40,6 mln złotych. Przeznaczenie tak dużych środków wzbogaci infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną Koszalina, zapewni większą sprawność systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbiór ścieków, innymi słowy poprawi jakość życia koszalinian.

Spółka planuje w najbliższych latach szereg inwestycji wodociągowych, które oznaczają kompleksową wymianę sieci wodociągowej (łącznie z przyłączami). Tylko w 2010 roku nowe wodociągi zostaną wykonane w ul. Jaśminowej, Westerplatte, Wańkowicza, Kutrzeby, Bałtyckiej. W kolejnych latach nowe wodociągi zostaną wybudowane przy ul. Wydmowej, Władysława IV, Bohaterów Warszawy, Konstytucji 3 Maja, Piłsudskiego, Dworcowej, Monte Cassino, Energetyków, Krakusa i Wandy, ul. Zielonej, Kretomińskiej, Rzecznej, Orlej.

Poważne prace dotyczyć będą również modernizacji kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana z Kolna, ul. Zacisze, ul. Niepodległości, Dmowskiego, ul. Zwycięstwa, ul. Piłsudskiego, Moniuszki, Kaszubskiej, Franciszkańskiej, Wenedów, Grottgera, Hanki Sawickiej. Firma będzie inwestować także w modernizacje kanalizacji deszczowej przy ul. Orlej, Fałata, Monte Cassino, Młyńskiej, Lechickiej, Zwycięstwa, Modrzejewskiej, Kopernika, Prostej, Batalionów Chłopskich, Bosmańskiej, Piastowskiej, Grottgera. Prace prowadzone  będą przy pomocy nowoczesnej i sprawdzonej już  technologii, której główną zaletą jest bezinwazyjność polegająca na zaniechaniu wykonywania tradycyjnych wykopów,  przekopywania ulic i chodników, długotrwałych utrudnień w ruchu ulicznym. A wszystko dzięki specjalnemu rękawowi, który jest wpuszczany do starych rur kanalizacyjnych po ich uprzednim, dokładnym  wypłukaniu. Wprowadzony rękaw jest następnie poddawany działaniu gorącej  wody lub pary, która powoduje takie utwardzenie materiału, z którego wykonany jest rękaw, że we wnętrzu starej rury powstaje nowa –  o dużej wytrzymałości i trwałości, którą fachowcy oceniają na kilkadziesiąt lat

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja przeznaczają ze swojego budżetu  corocznie duże środki (4 mln złotych) na potrzeby rozwojowe miasta w zakresie infrastruktury. W 2010 roku środki te będą wykorzystane m.in. na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie położonym po lewej stronie ul. Holenderskiej, uzbrojenie osiedla Lubiatowo, uzbrojenie Dzierżęcina, Sarzyna, uzbrojenie ulicy Lnianej i Różanej, uzbrojenie rejonu ulicy Chałubińskiego, Dąbrowskiego, Traugutta, Moniuszki, osiedla Wilkowo, Rokosowa, przyłączonego w styczniu br. osiedla Jamno, Łabusz.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych MWiK a także wniosek zarządu firmy w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych stawek opłat za wodę i ścieki był już analizowany przez Prezydenta Mirosława Mikietyńskiego, uzyskał akceptację prezydenta i został skierowany pod obrady radnych Rady Miejskiej.

źródło: MWiK w Koszalinie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj