Do 28 lutego 2011 r. podmioty zobowiązane powinny wprowadzić do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji raporty za 2010 rok. Wymaga tego Krajowy system bilansowania i prognozowania emisji utworzony Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Obowiązek wprowadzania raportów pojawia się w polskim prawie po raz pierwszy. Docelowo ma on zastąpić wiele obowiązujących dziś sprawozdań, zestawień i raportów.

Raport musi być zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. Nr 3,poz.4).

Wszystkie związane z krajową bazą wskazówki, formularze elektroniczne, zasady logowania oraz materiały pomocnicze i komunikaty znajdują się na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami  www.kobize.pl,  w zakładce „Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji”.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj