Należąca do Skarbu Państwa Krajowa Spółka Cukrowa planuje budowę dużych instalacji fotowoltaicznych w swoich obiektach. Jako pierwsza powstanie za ok. 2,2 mln zł farma o mocy 0,5 MW w Cukrowni Dobrzelin.

Po przeprowadzonych w 2018 r. analizach i wizytach studyjnych okreslających takie parametry terenu, jak nasłonecznienie czy zacienienie, zanieczyszczenia, zapylenie, zadymienie, opadu śniegu i temperaturę, przedstawiono pozytywne rekomendacje dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych w cukrowniach w Dobrzelinie, Kluczewie, Krasnymstawie, Kruszwicy oraz Nakle. Pierwsza instalacja PV powstać ma na terenie Cukrownii Dobrzelin w gminie Żychlin (woj. łódzkie).

Ma ona mieć 520 kW mocy i zajmie ok. 1 ha powierzchni. Elektrownia słoneczna pozwolić ma na oszczędności rzędu 35 proc. kosztów zakupów energii elektrycznej w ciągu roku. To również roczne ograniczenie emisji CO2 na poziomie 409,05 ton. Wybrana lokalizacja pozwala na rozbudowę farmy PV dwukrotnie – do mocy 1 MW.

W procesie przygotowywania inwestycji w Dobrzelinie uzyskano już decyzję o warunkach zabudowy oraz opracowano projekt budowlany, a następnie uzyskano decyzję o warunkach przyłączenia do sieci oraz pozwolenie na budowę. KSC złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o pożyczkę na preferencyjnych warunkach na sfinansowanie budowy instalacji. Zakończył się już też proces wyboru wykonawcy. Budowa powinna zakończyć się w drugim kwartale przyszłego roku.

Czytaj więcej

Skomentuj