13 przypadków spalania odpadków w piecach grzewczych, 6 nałożonych mandatów, a w dwóch przypadkach pobranie próbek popiołu do analizy – to efekty kontroli, którą krakowska Straż Miejska przeprowadziła wraz z pracownikami Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta na terenach prywatnych posesji.

Podczas kontroli funkcjonariusze informowali właścicieli budynków o szkodliwym działaniu spalania odpadów Ujawniono 13 przypadków spalania odpadów w piecach grzewczych. Nałożono 6 mandatów karnych na kwotę – 1 450 zł, pouczono 6 osób, a w dwóch przypadkach pobrano do analizy próbki popiołu z paleniska. Oprócz tego strażnicy miejscy prowadząc kontrole sprawdzali również umowy i rachunki na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, ujawniając 10 nieprawidłowości , w wyniku których nałożono 5 mandatów karnych na kwotę – 900 zł, pouczono 2 osoby oraz skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Na terenie trzech posesji stwierdzono nieprawidłowe składowanie odpadów. W związku z tym skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu oraz pouczono 2 osoby.

Kontrole prowadzone były zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. W myśl tego artykułu kontrolujący są uprawnieni do wstępu na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, przez całą dobę oraz od 6.00 – 22.00 na pozostały teren. Od 12 lutego strażnicy miejscy razem z inspektorami Wydziału Kształtowania Środowiska przeprowadzili 48 kontroli posesji. Dodatkowo samodzielne patrole Straży dokonały 13 kontroli spalania odpadów w piecach na terenach prywatnych nieruchomości. Więcej informacji o kontrolach na stronie www.strazmiejska.krakow.pl

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj