W Krakowie trwają badania nad stworzeniem modelu lepszej cyrkulacji powietrza w mieście. Sposobem na przewietrzenie Krakowa ma być odpowiednie planowanie przestrzeni, które umożliwi wymianę i regenerację powietrza.

Jeszcze w grudniu ub.r. rozpoczęły się badania przy wykorzystaniu automatycznej stacji meteorologicznej, która mierzy m.in. temperaturę, wilgotność, promieniowanie, prędkość i kierunek wiatru. Pomiary dotyczą także profilu prędkości i kierunku wiatru oraz parametrów turbulencji, czyli tzw. SODARU – dzięki tym danym możliwe będzie ustalenie, jak przemieszczają się masy powietrza w poszczególnych warstwach. Badania przy wykorzystaniu specjalistycznego urządzenia będą kontynuowane w różnych punktach miasta, a pozyskane informacje uzupełnią obraz klimatu Krakowa.

Ocena warunków przewietrzania grodu Kraka to jeden z elementów projektu MONIT-AIR, realizowanego wspólnie przez władze miasta oraz Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jego wartość wynosi niemal 3,686 mln zł, z czego blisko 3,133 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków mechanizmu finansowego EOG 2009-2014. Realizacja projektu, który potrwa do 2016 r., obejmie m.in. inwentaryzację niskiej emisji w zakresie pieców, kotłowni i kominków na paliwo stałe, a także stworzenie mapy obejmującej czynniki aerodynamiczne. Docelowo powstanie też komputerowy system zarządzania terenami zieleni.

Ekorozwój Kraków 300 x 250
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj