Rowerowe połączenie Nowej Huty z centrum Krakowa, Wiślana Trasa Rowerowa i budowa drogi dla rowerów na ulicach: Kamieńskiego, Grota Roweckiego i Ofiar Dąbia – to tylko niektóre ustalenia po posiedzeniach Zespołu roboczego ds. wyników referendum w zakresie ścieżek rowerowych powołanego przez prezydenta Krakowa.

Komisja ustaliła, że trasy rowerowe będą budowane od centrum do zewnątrz miasta. Ustalono, że bardzo ważne dla rozwoju ruchu rowerowego są kładki: w ciągu ul. Kamieńskiego, nad ul. Tischnera – połączenie Łagiewnickiej z Turowicza, kładka równoległa do Stopnia Wodnego Dąbie czy kładka na Dębnikach.

Według przyjętego harmonogramu w Krakowie w przyszłym roku powstanie prawie 13 km ścieżek rowerowych. W latach kolejnych – aż do 2019 – od 20 do 30 km ścieżek.

Na zakończenie posiedzenia, Zespół jednogłośnie przyjął rekomendację do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2015-2019 na samodzielne inwestycje rowerowe (ok. 112 km dróg rowerowych i ok. 1700 m kładek) w wysokości 145 mln zł., czyli średnio 29 mln zł. rocznie.

Protokoły z posiedzeń Zespołu dostępne są tutaj: www.bip.krakow.pl/?dok_id=64350


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj