Kraków przystąpił do Porozumienia w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Inicjatywa, która ma pomóc w finansowaniu samorządowych inwestycji, została zaproponowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W ramach podpisanego porozumienia, samorządy i ministerstwa będą wymieniać się informacjami i dobrymi praktykami w dziedzinie realizacji przedsięwzięć wspólnie z partnerami prywatnymi. Łącznie do Platformy PPP przystąpiło 11 dużych miast oraz liczne urzędy centralne.

Pomysłodawcą inicjatywy zależało na tym, aby podmioty publiczne szerzej sięgały po zapisy ustaw regulujących współpracę w ramach PPP. Środki prywatne mają bowiem pomóc  w rozwoju naszego kraju, likwidacji zapóźnień cywilizacyjnych i budowie spójności terytorialnej.

„Kraków ma doświadczenie w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego. Przy współpracy z prywatnym inwestorem wybudowaliśmy parking pod placem Na Groblach. To doświadczenie może być naszym wkładem w Platformę PPP” – mówi Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Krakowa.

Kraków chce coraz częściej sięgać po współpracę z prywatnymi podmiotami w celu realizacji przedsięwzięć o charakterze publicznym. Na liście inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach PPP jest kilkanaście pozycji, od inwestycji sportowych, po bloki komunalne.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj