W Krakowie ruszył nabór wniosków w sprawie dofinansowania wymiany starych pieców grzewczych na proekologiczne rozwiązania. W projekcie budżetu miasta na 2012 rok zapisano na ten cel 1,5 mln zł.

O dotację na wymianę starych pieców mogą się starać osoby fizyczne, a także wspólnoty mieszkaniowe, podmioty prawne i przedsiębiorcy. Dofinansowane będzie przyznawane w przypadku, jeśli wnioskodawca będzie chciał zamienić ogrzewanie oparte na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, odnawialne źródło energii (np. kolektory słoneczne), a także przypadku podłączania się do miejskiej sieci grzewczej.

Przypomnijmy, że program likwidacji niskiej emisji poprzez dofinansowywanie wymiany starych węglowych pieców na nowe proekologiczne rozwiązania realizowany jest w Krakowie od lat 90-tych. Do tej pory udało się zlikwidować ponad 19 tysięcy palenisk i ponad 320 kotłowni węglowych na łączną kwotę około 12 milionów złotych. Działania miasta w tej sprawie zostały przerwane ogłoszoną dnia 18 grudnia 2009 roku zmianą w ustawie Prawo ochrony środowiska. Kolejna nowelizacja wprowadzana w wyniku licznych interwencji ze strony samorządów, w tym Krakowa, wprowadziła zapisy pozwalające gminie udzielać (w tym m. in. osobom fizycznym) dotacji celowej z budżetu gminy.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj