Raport, przygotowany przez Europejską Organizację Współpracy na rzecz Benchmarkingu (EBC) potwierdza, że Wodociągi Krakowskie dostarczają mieszkańcom Krakowa najwyższej jakości wodę.

Wodociągi Krakowskie po raz pierwszy podjęły współpracę z organizacją European Benchmarking Co-operation w 2015 r. Jej celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy firmami z branży wodociągowej i kanalizacyjnej z całego świata. Udział w warsztatach umożliwia doskonalenie przedsiębiorstwa na zasadzie uczenia się od innych, wymianę informacji o najlepszych rozwiązaniach wdrażanych przez firmy wod-kan i dobrych praktykach.

W IX edycji badań benchmarkingowych, wzięły udział 43 przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne z 16 państw: Holandii, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Polski, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji, Norwegii, Singapuru, Szwajcarii, Japonii, Francji oraz Cypru.

Dane dostarczone przez uczestników programu zostały poddane analizie porównawczej. Jej efektem końcowym jest szczegółowy raport, w którym zawarto wnioski i sugestie, w jakich obszarach przedsiębiorstwa mogą podjąć działania zmierzające do dalszego doskonalenia się.

Przeprowadzona analiza potwierdziła wysoki poziom jakości wody dostarczanej przez Wodociągi Krakowskie. Biorąc pod uwagę to kryterium, krakowskie MPWiK znalazło się w ścisłej światowej czołówce.

wykres_mały

Woda dostarczana przez Wodociągi Krakowskie – nazywana też kranowianką – nie ustępuje jakością tej z butelek, ponieważ występują w niej substancje mineralne, m.in. wapń, magnez i potas. Kampania prowadzona przez Wodociągi Krakowskie promująca picie wody z kranu kładzie nacisk na wysokie bezpieczeństwo spożycia wody, gwarantowane przez codzienne kontrole jej jakości. Jak podkreśla przedsiębiorstwo, wiedza o jakości wody z kranu powinna być powszechna i tak samo rozpropagowana jak w krajach zachodnich, gdzie picie kranówki dziś nikogo już nie dziwi.

Czytaj więcej

Skomentuj