Reklama

AD1A EGOE [27.03-27.04.24]

Krakowskie zielone inwestycje w 2023 roku

Krakowskie zielone inwestycje w 2023 roku
R.G.
10.01.2023, o godz. 13:03
czas czytania: około 7 minut
0

Na realizację inwestycji zaplanowanych na rok 2023, Kraków zarezerwował w miejskim budżecie kwotę w wysokości 1 miliarda 563 milionów zł. Przyjmując uchwałę budżetową, radni zdecydowali też, że Kraków na inwestycje dotyczące rozwoju i utrzymania zieleni, w 2023 r. przeznaczy przeszło 211 mln zł. Za te pieniądze wykonanych zostanie szereg różnych działań. Poniżej wymieniamy większość z nich, a ważniejsze przykłady opisujemy.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Jak informuje krakowski magistrat, przy układaniu planu budżetowego dla Krakowa na rok 2023 pierwszeństwo miały zadania będące już w toku, kontynuowane zgodnie z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego), a także zadania posiadające dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W puli tej nie zabrakło inwestycji związanych z tworzeniem i utrzymaniem obszarów zieleni.

– Spektrum zadań, które będziemy w ramach tych środków realizować, jest bardzo duże, to nie tylko drogi i szeroko pojęta infrastruktura, ale też zieleń, sport, edukacja, kultura – wyjaśnia Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej. – Poza tym rozpoczął się ostatni rok budżetowy, w którym możemy wydatkować środki unijne z perspektywy finansowej 2014–2020, a my mamy ich sporo i chcemy je w pełni wykorzystać.

Co się zazieleni?

Rok 2023 wiąże się z zakończeniem takich inwestycji jak rewitalizacja i tworzenie infrastruktury parku Zakrzówek, parku Bednarskiego, Ogrodów Płaszów, Stawu Płaszowskiego, a także dalszych prac w parku Duchackim.

Dużym wydarzeniem będzie również otwarcie parku przy ul. Karmelickiej, który powstaje w ramach krakowskiego budżetu obywatelskiego. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, zieleń będzie wiodła prym także w nowohuckiej alei Róż.

Na zielonej mapie Krakowa pojawi się również: park Tetmajera, park Grzegórzecki, park na Załęczu, a także Centrum Spotkań Edukacyjno-Ekologicznych w Węgrzynowicach. Podjęte zostaną też pierwsze prace w ramach realizacji parku Kolejowego pod estakadami.

Priorytetowe inwestycje

– Ciekawe i oczekiwane przez mieszkańców przedsięwzięcia to park rzeczny Tetmajera w Bronowicach (pisaliśmy o nim w artykule pt.: Nowy park nadrzeczny w Krakowie – przyp. red.) i usytuowany bliżej centrum, przy ulicy Karmelickiej, park Wisławy Szymborskiej, przygotowywany na stulecie urodzin noblistki – wymienia Andrzej Kulig. – Wielkim wydarzeniem tego roku będzie otwarcie parku Zakrzówek. W obszarze zieleni i szeroko pojętej ekologii realizowane będą też takie inwestycje jak rewaloryzacja parku Bednarskiego i wzgórza Lasoty, zagospodarowanie parku rzecznego „Ogród Płaszów” (etap II i III), modernizacja alei Róż, przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Rybnej, a także centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach – podkreśla zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.

Rewitalizacje krakowskich parków

Przed Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie, stoją również takie wyzwania jak: rewitalizacja parku Wyspiańskiego, parku nad Białuchą, parku Złocień, a także parku Kurczaba, dalsze prace w parku Kurdwanów, zagospodarowanie parku Bagry Wielkie, parku przy forcie Bronowice i parku przy ul. Radzikowskiego.

A po wielu latach, realizacji doczeka się również park przy dworze Czeczów (I etap).

Zielone projekty BO

Natomiast w ramach Budżetu Obywatelskiego rozpoczną się pierwsze działania na Białych Morzach, a także w przyszłym parku Woźniców. Kontynuowane będą prace w parku Łagiewniki, a także na terenie Młynówki Królewskiej – najdłuższego parku w Polsce.

Wspólnie z mieszkańcami, krakowski ZZM realizować będzie aż 65 zadań dzielnicowych i sześć ogólnomiejskich, wśród których znalazło się m.in. sadzenie drzew na Rynku Głównym.

Nowe parki kieszonkowe

W „Grodzie Kraka” zwiększy się również liczba, cieszących się sympatią mieszkańców, parków kieszonkowych. To także zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego i dotyczyć one będą: placu Nowowiejskiego, os. Piastów, Saskiego Parku Kieszonkowego, parku Krakowianek.

Nie zabraknie również realizacji adresowanych do miłośników aktywnego wypoczynku i propozycji dla najmłodszych – np. pumptrucku Lubstroń. Modernizowane będą również ogródki jordanowskie, boiska i place zabaw.

Park przy ulicy Karmelickiej

Do ważniejszych działań, które sfinalizowane zostaną w 2023 roku krakowski ZZM zalicza rewitalizację obszaru Parku przy ul. Karmelickiej. Prace w ramach realizacji tej inwestycji podzielono na trzy etapy. Finalnie, połączenie zielonej i błękitnej infrastruktury pozwoli na stworzenie spokojnego miejsca wypoczynku w samym centrum Krakowa. Roboty, które potrwają do lipca 2023 r., kosztować będą miasto kwotę w wysokości 9,1 miliona zł.

Projekt zakłada podział obszaru parku na różnobarwne ogrody, z których każdy charakteryzować się będzie różnorodnością nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej. W parku przy ul. Karmelickiej pojawi się m.in. niewielki sad z drzewami owocowymi, nawiązujący do historycznych sadów karmelitów, a także duża półokrągła przestrzeń w centrum parku, porośnięta trawą i kwiatami. Okalać ją będzie, z jednej strony łukowa aleja, z drugiej natomiast jego strony pojawi się tam element wodny w formie przypominającej strumyk, biegnący wzdłuż głównej alei spacerowej.

Natomiast od strony ul. Dolnych Młynów nasadzenia drzew tworzyć będą miejsce o charakterze leśnym. Pomiędzy krzewami i kwiatami pojawią się niewielkie przestrzenie zapewniające odpoczynek i odrobinę ciszy. Ponadto, od strony północnej parku, zaplanowano utworzenie dodatkowej alejki, która połączy ul. Kochanowskiego z ul. Dolnych Młynów.
Wzdłuż głównej alei zaprojektowano również inny element wodny, opadający kaskadami do dwóch stawów w środkowej części „strumyka”. Uzupełnieniem tej przestrzeni będzie zieleń wodna.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu finansowanego z Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa.

Park Zakrzówek

Zakrzówek to poprzemysłowy teren, na którym znajduje się nieczynny kamieniołom wapienia. Kamieniołom należał do Krakowskich Zakładów Sodowych Solvay, a ostatecznie prace w wyrobisku zakończono w 1992 roku. Obecnie, poziom wody równy jest poziomowi rzeki Wisły, a jej głębokość sięga ponad 30 metrów. Zakrzówek należy do najpopularniejszych miejsc wypoczynku Krakowian, i to w bardzo różnych formach, od spacerów aż po nurkowanie.

Budowa Parku Zakrzówek ruszyła w 2019 roku. Jej realizatorem jest krakowski Zarząd Zieleni Miejskiej.

Na istniejącym tam mniejszym zbiorniku wodnym, wybudowano specjalną platformę z kilkoma basenami. Platforma unosi się na wodzie. Konstrukcja posiada kratownice, do których przymocowane są niecki basenów, dzięki czemu same baseny, mające różą głębokość, od 40 centymetrów aż do 3,5 metra, znajdują się około 30 metrów nad dnem zbiornika.

Dodajmy, że na pływające platformy z basenami maksymalnie będzie mogło wejść tysiąc osób, a to z powodu ich wyporności. Ponieważ platformy nie są związane z dnem, poziom wody w Zakrzówku się zmienia, baseny cały czas unoszą się na wodzie, dlatego dbałość o wyporność jest tu bardzo ważna.

Warto też wiedzieć, że wejście do tej strefy znajdować będzie się w nowo powstałym budynku, w którym zlokalizowane zostaną też toalety, prysznice i punkt widokowy.

Niecki basenów skonstruowano z perforowanego tworzywa sztucznego i podwieszono do całej pływającej konstrukcji. Pływać będzie można tylko w basenach, nad czym czuwać ma obsługa i ratownicy. Natomiast z drugiego większego zbiornika w Zakrzówku korzystać będą profesjonaliści. Trwające tam prace mają się zakończyć w lipcu bieżącego roku.

W rewitalizowanym parku utworzono nowe ścieżki. Zainstalowano tam także oświetlenie, ławki, a wokół części wysokich skarp zamontowano siatkę zabezpieczającą przed spadającymi odłamkami. Na szczycie skarp zamontowano natomiast barierki.

O około 10 milionów zł więcej

Pod względem kosztów i umów na realizację powyższej inwestycji, podzielono ją na 5 etapów głównych etapów.

Wiadomo też, że realizacja parku będzie droższa niż przewidywano, a to m.in. z powodu mocno wzrastających  obecnie cen materiałów budowlanych. Początkowo zakładano, że urządzenie Zakrzówka kosztować będzie ponad 40 milionów złotych. Jednak teraz przewiduje się, że działania te powinny zamknąć się w kwocie o około 10 milionów wyższej, czyli ponad 50 milionów zł.

Ogród Płaszów

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie otrzymał dofinansowanie do realizacji zadania „Zagospodarowanie parku rzecznego “Ogród Płaszów” – etap II i III” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt zadania objętego dofinansowaniem wynosi 6 032 100 zł. Przyznana dotacja z budżetu państwa to 5 000 000 zł, reszta kosztów zostanie pokryta ze środków budżetu Miasta Krakowa.

Prace realizowane pomiędzy ulicami Gumniska i Lasówka w dzielnicy Podgórze na obszarze ok. 6,44 ha obejmują: układ ścieżek pieszych ciągów komunikacyjnych oraz boisko do gry w piłkę koszykową, ścieżkę edukacyjną z tabliczkami informacyjnymi, urządzeniami rekreacyjnymi i zabawowymi, projekt sadu, budowę oświetlenia zewnętrznego, elementy małej architektury: ławki, leżaki, hamaki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki rowerowe itp., urządzenia zabawowe placu zabaw, zagospodarowanie zielenią i gospodarka drzewostanem.

Rewitalizacja Parku Bednarskiego

W ramach rewaloryzacji Parku Bednarskiego przebudowane zostaną ścieżki parkowe, które w większości pozostaną w obecnym swoim przebiegu, natomiast część z nich zmieni nawierzchnię z istniejącej asfaltowej na tłuczniową wapienną. Wyremontowane zostanie ogrodzenie oraz schody terenowe. W parku pojawi się też nowe oświetlenie, a także elementy małej architektury ławki, kosze, leżaki parkowe, stoły piknikowe, stojaki rowerowe. Odbudowany będzie „Domek Ogrodnika” z funkcją toalety publicznej. Zbudowana zostanie też drewniana altana widokowa. A istniejąca altana (glorietta), będzie wyremontowana.

W planie jest również likwidacja obecnego placu zabaw i  budowa nowego w zmienionej lokalizacji. Kolejne działanie to budowa sceny plenerowej, budowa rzeźby Księgi Twardowskiego oraz renowacja pomnika Wojciecha Bednarskiego. W planie jest też uporządkowanie istniejącej zieleni i liczne nowe nasadzenia, to jest: drzewa – 39 szt., krzewy – 5263 szt., byliny ozdobne i naturalizujące: 81270 szt., a także rośliny cebulowe: 56913 szt.

W budżecie miasta Krakowa na ten cel zarezerwowana została kwota w wysokości 16 400 000 zł.

 

 

 

Udostępnij ten artykuł:

Reklama

Ad3b IT W ZIELENI [17.04-25.06.24]

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

ad1d MBP [12.04-27.05.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

AD3b PZO 2024 [19.04-11.06.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Zieleń miejska
css.php
Copyright © 2024